Mapa witryny

08.02.2024

Ostróda, dnia 8 lutego 2024 roku   Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)  podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od […]

Ostróda, dnia 8 lutego 2024 roku

 

Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
na rzecz najemcy

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)  podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia
8 lutego 2024 roku
do dnia 29 lutego 2024 roku wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy.

 1. Lokal mieszkalny nr 8.
 2. Powierzchnia użytkowa ww. lokalu – 50,97 m2.
 3. Piwnica o powierzchni – 7,13 m2.
 4. Lokal nie posiada urządzonej księgi wieczystej.
 5. Lokal mieszkalny znajduje się w budynku przy ulicy Jana Stapińskiego 4 w Ostródzie, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 54/2, obręb 6 m. Ostróda, o powierzchni 0,0222 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie prowadzi księgę wieczystą nr EL1O/00029053/8. Udział w nieruchomości wspólnej 12/100.
 6. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: tereny mieszkaniowo – usługowe (symbol S4MU13). Budynek oznaczony jako obiekty zabytkowe objęte ochroną konserwatorską.
  Nieruchomość położona jest w strefie „B” ochrony konserwatorskiej.
 7. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: tereny mieszkaniowo – usługowe (symbol S4MU13). Budynek oznaczony jako obiekty zabytkowe objęte ochroną konserwatorską.
  Nieruchomość położona jest w strefie „B” ochrony konserwatorskiej.
  Opis nieruchomości: lokal mieszkalny położony jest w strefie centralnej (śródmiejskiej) miasta Ostróda, przy ulicy Jana Stapińskiego 4. Lokal mieszkalny nr 8 znajduje się w budynku posiadającym cztery kondygnacje nadziemne (parter, I i II piętro i poddasze), zadaszonym dwuspadowym dachem o konstrukcji drewnianej, pokrytym dachówka ceramiczną. Budynek wybudowany został w technologii tradycyjnej – murowanej na początku ubiegłego wieku. Teren działki płaski. Działka uzbrojona jest w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej
  i deszczowej, gazową i kabel telekomunikacyjny.
  Budynek przy ulicy Jana Stapińskiego 4 wpisany jest do rejestru zabytków decyzją z dnia 18.11.1986 r. pod nr rejestru A-1721.
  Lokal mieszkalny oznaczony numerem 38 położony jest na drugim piętrze (trzeciej kondygnacji) budynku. Składa się z dwóch pokoi, kuchni i łazienki o łącznej powierzchni użytkowej 50,97 m2.
  Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 7,13 m2. Układ przestrzenno – funkcjonalny mieszkania niekorzystny. W lokalu brak przedpokoju, kuchnia przechodnia. Stan techniczny lokalu słaby, standard pomieszczeń niski.
 8. Sprzedaż w/w lokalu następuje wraz z udziałem 12/100 w prawie własności gruntu oraz w częściach wspólnych budynku.
 9. Cena nieruchomości wynosi 215 800 zł, a po zastosowaniu 95 % bonifikaty 10 790 zł.

Sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.).

Punkty 5, 7, 8, 9, 10, ust. 2, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) – nie dotyczy.

Uwaga: Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), muszą złożyć odpowiedni wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.