Mapa witryny

08.02.2024

Ostróda, dnia 8 lutego 2024 roku   Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)  podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od […]

Ostróda, dnia 8 lutego 2024 roku

 

Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
na rzecz najemcy

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)  podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia
8 lutego 2024 roku
do dnia 29 lutego 2024 roku wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy.

 1. Lokal mieszkalny nr 1.
 2. Powierzchnia użytkowa ww. lokalu – 36,01 m2.
 3. Piwnica o powierzchni – 9,65 m2.
 4. Lokal nie posiada urządzonej księgi wieczystej.
 5. Lokal mieszkalny znajduje się w budynku przy ulicy Olsztyńskiej 30 w Ostródzie, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 74/10, obręb 6 m. Ostróda, o powierzchni 0,0220 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie prowadzi księgę wieczystą nr EL1O/00029929/0. Udział w nieruchomości wspólnej 120/1000.
 6. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: tereny mieszkaniowo – usługowe (symbol S3MU6).
  Nieruchomość położona jest w strefie „B” ochrony konserwatorskiej.
 7. Opis nieruchomości: lokal mieszkalny położony jest w strefie pośredniej miasta Ostróda, przy ulicy Olsztyńskiej 30. Lokal mieszkalny nr 1 znajduje się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym, w zabudowie wolnostojącej, zadaszonym dwuspadowym dachem o konstrukcji drewnianej, pokrytym dachówką ceramiczną „holenderką”. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej – murowanej w roku 1910 (według kartoteki budynku). Teren działki z łagodnym spadkiem w kierunku zachodnim. Działka uzbrojona jest w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, gazową i kabel telekomunikacyjny.
  Budynek przy ulicy Olsztyńskiej 30 znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Ostróda.
  Lokal mieszkalny oznaczony numerem 1 położony jest na parterze (pierwszej kondygnacji) budynku. Składa się z jednego pokoju, kuchni i łazienki o łącznej powierzchni użytkowej 36,01 m2. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 9,65 m2. Układ przestrzenno – funkcjonalny mieszkania niekorzystny. W lokalu brak przedpokoju, kuchnia jest pomieszczeniem przechodnim. Stan techniczny lokalu mieszkalnego średni. Standard wykończeniowy pomieszczeń przeciętny.
 8. Sprzedaż w/w lokalu następuje wraz z udziałem 120/1000 w prawie własności gruntu oraz w częściach wspólnych budynku.
 9. Cena nieruchomości wynosi 155 800 zł, a po zastosowaniu 95 % bonifikaty 7 790 zł.

Sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.).

Punkty 5, 7, 8, 9, 10, ust. 2, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) – nie dotyczy.

Uwaga: Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), muszą złożyć odpowiedni wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.