Mapa witryny

08.02.2024

Ostróda, dnia 8 lutego 2024 roku   Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)  podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od […]

Ostróda, dnia 8 lutego 2024 roku

 

Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
na rzecz najemcy

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)  podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia
8 lutego 2024 roku
do dnia 29 lutego 2024 roku wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy.

 1. Lokal mieszkalny nr 58.
 2. Powierzchnia użytkowa ww. lokalu – 41,17 m2.
 3. Piwnica o powierzchni – 6,72 m2.
 4. Lokal nie posiada urządzonej księgi wieczystej.
 5. Lokal mieszkalny znajduje się w budynku przy Placu Tysiąclecia Państwa Polskiego 10
  w Ostródzie, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 33/6, obręb 6 m. Ostróda, o powierzchni 0,0367 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie prowadzi księgę wieczystą
  nr EL1O/00010162/9. Udział w nieruchomości wspólnej 4/100.
 6. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: tereny mieszkaniowo – usługowe (symbol S4MU6).
  Nieruchomość położona jest w strefie „A” ochrony konserwatorskiej.
 7. Opis nieruchomości: lokal mieszkalny położony jest w ścisłym centrum miasta Ostróda, przy Placu Tysiąclecia Państwa Polskiego 10. Lokal mieszkalny nr 58 znajduje się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, posiadającym cztery kondygnacje nadziemne, w pełni podpiwniczonym, zadaszonym płaskim, żelbetonowym stropodachem pokrytym papą termozgrzewalną. Rok budowy 1966. Teren działki zagospodarowany, uzbrojony w pełną sieć infrastruktury technicznej.
  Lokal mieszkalny oznaczony numerem 58 położony jest na drugim piętrze (trzeciej kondygnacji) budynku. Składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 41,17 m2. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 6,72 m2. Mieszkanie posiada balkon typu loggia. Układ przestrzenno – funkcjonalny mieszkania średnio korzystny, pokój dzienny jest pomieszczeniem przechodnim. Stan techniczny lokalu mieszkalnego dobry. Standard wykończeniowy pomieszczeń przeciętny.
 8. Sprzedaż w/w lokalu następuje wraz z udziałem 4/100 w prawie własności gruntu oraz w częściach wspólnych budynku.
 9. Cena nieruchomości wynosi 264 800 zł, a po zastosowaniu 95 % bonifikaty 13 240 zł.

Sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.).

Punkty 5, 7, 8, 9, 10, ust. 2, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) – nie dotyczy.

Uwaga: Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), muszą złożyć odpowiedni wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.