Mapa witryny

08.02.2024

Ostróda, dnia 8 lutego 2024 roku   Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)  podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od […]

Ostróda, dnia 8 lutego 2024 roku

 

Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
na rzecz najemcy

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)  podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia
8 lutego 2024 roku
do dnia 29 lutego 2024 roku wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy.

 1. Lokal mieszkalny nr 5.
 2. Powierzchnia użytkowa ww. lokalu – 44,67 m2.
 3. Piwnica o powierzchni – 14,17 m2.
 4. Lokal nie posiada urządzonej księgi wieczystej.
 5. Lokal mieszkalny znajduje się w budynku przy ulicy Stefana Czarnieckiego 10 w Ostródzie,
  na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 101/21, obręb 8 m. Ostróda, o powierzchni
  0,0191 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie prowadzi księgę wieczystą
  nr EL1O/00013343/3. Udział w nieruchomości wspólnej 12/100.
 6. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: tereny mieszkaniowo – usługowe (symbol S3MU6). Budynek oznaczony jako obiekty postulowane do objęcia ochrona konserwatorską.
  Nieruchomość położona jest w strefie „B” ochrony konserwatorskiej.
 7. Opis nieruchomości: lokal mieszkalny położony jest w strefie centralnej miasta Ostróda, przy ulicy Stefana Czarnieckiego 10. Lokal mieszkalny nr 5 znajduje się w budynku mieszkalno – usługowym, wielorodzinnym, posiadającym trzy kondygnacje nadziemne, podpiwniczonym, zadaszonym dachem drewnianym, dwuspadowym, pokrytym dachówką. Technologia realizacji tradycyjna, murowana. Rok budowy wg kartoteki budynków 1915. Działka uzbrojona jest w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, gazową, telekomunikacyjną oraz miejską sieć ciepłowniczą.
  Budynek przy ulicy Stefana Czarnieckiego 10 znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Ostróda.
  Lokal mieszkalny oznaczony numerem 5 położony jest na pierwszym piętrze (drugiej kondygnacji) budynku. Składa się z dwóch pokoi, kuchni i WC o łącznej powierzchni użytkowej 44,67 m2.
  Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 14,17 m2. Układ przestrzenno – funkcjonalny mieszkania niekorzystny, pomieszczenia przechodnie. Stan techniczny lokalu mieszkalnego dostateczny. Standard wykończeniowy pomieszczeń dostateczny.
 8. Sprzedaż w/w lokalu następuje wraz z udziałem 12/100 w prawie własności gruntu oraz w częściach wspólnych budynku.
 9. Cena nieruchomości wynosi 252 800 zł, a po zastosowaniu 95 % bonifikaty 12 640 zł.

Sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.).

Punkty 5, 7, 8, 9, 10, ust. 2, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) – nie dotyczy.

Uwaga: Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), muszą złożyć odpowiedni wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.