Mapa witryny

14.01.2022

Ostróda, dnia 14 stycznia 2022r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899, ze. zm.), Burmistrz Miasta Ostróda podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 14 stycznia 2022r. do dnia […]

Ostróda, dnia 14 stycznia 2022r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899, ze. zm.), Burmistrz Miasta Ostróda podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 14 stycznia 2022r. do dnia 4 lutego 2022r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

 1. Działki nr 56/74.
 1. Powierzchnia 18 m2.
 2. Położona w obrębie 11 m. Ostróda, przy ul. Plebiscytowej.
 3. Księga wieczysta EL1O/00044532/1.
 4. Przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele usługowe.
 5. Cena brutto: 2952,00 zł, w tym podatek VAT wg stawki 23% – 552,00 zł.
 6. Opis nieruchomości: Działka położona jest w strefie obrzeżnej miasta Ostróda przy
  Plebiscytowej. W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się działka zabudowana budynkami magazynowymi, budynek biurowy, zakład stolarki okiennej i drzwiowej oraz osiedle zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dojazd do działki od strony miasta odbywa się ul. Olsztyńską i Plebiscytową o nawierzchni asfaltowej. Działka posiada kształt trójkątny. W ewidencji gruntów sklasyfikowana jest jako użytek gruntowy
  o symbolu (dr)- droga. Działka w części stanowi fragment drogi wewnętrznej, w części fragment urządzonego wjazdu na teren działki przyległej oznaczonej nr 57/1. Nawierzchnia drogi wewnętrznej trawista. Nawierzchnia wjazdu na teren działki nr 57/1 gruntowa. Przez teren działki przebiega sieć kanalizacji sanitarnej i sieć telekomunikacyjna. W pobliżu przebiegają sieci energetyczna i wodociągowa.
 7. Działka zostanie obciążona prawem przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 56/75, położonej w obr. 11 m. Ostróda, przy ul. Plebiscytowej.
 8. 35, ust. 2 pkt  5, 7, 8, 9 i 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, ze. zm.) – nie dotyczy.

Uwaga: Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej powołanej ustawy, jeżeli chcą skorzystać ze swojego prawa muszą złożyć odpowiedni wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Uwaga: Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania nieruchomości położonej w obrębie 11 m. Ostróda przy ul. Plebiscytowej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 57/1.