Mapa witryny

30.04.2021

Ostróda, dnia 30 kwietnia 2021 r.   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.   Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990, ze zm.), Burmistrz Miasta Ostróda podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 30 […]

Ostróda, dnia 30 kwietnia 2021 r.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990, ze zm.), Burmistrz Miasta Ostróda podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 30 kwietnia 2021 r. do dnia  21 maja 2021 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

  1. Działka nr 418/24.
  2. Powierzchnia 115 m2.
  3. Położona w obrębie 1 m. Ostróda przy ul. Szosa Elbląska.
  4. Księga wieczysta EL1O/00040420/5.
  5. Przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkaniowo-usługowe.
  6. Cena nieruchomości 16.789,00 zł, w tym podatek VAT wg. stawki 23%- 3139,41 zł.
  7. Opis nieruchomości: Działka nr 418/24 posiada kształt regularny, prostokątny. Teren płaski, ogrodzony w ramach jednej posesji z działka nr 418/3, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Przez działkę przebiegają przyłącza: energetyczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, gazowe i telekomunikacyjne
  8. 35 ust. 2 punkty 5, 7, 8, 9 i 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1990, ze zm.) – nie dotyczy.

Uwaga: Sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w obr. 1 m. Ostróda, przy ul. Szosa Elbląska 19c, oznaczonej
w ewidencji gruntów nr działki 418/3.

Uwaga: Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej powołanej ustawy, muszą złożyć odpowiedni wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

 

Do pobrania:
https://www.ostroda.pl/wp-content/uploads/2021/04/Wykaz-418-24-szosa-na-poprawe.doc