Mapa witryny

26.03.2021

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1990, ze zm.), Burmistrz Miasta Ostróda podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 26 marca 2021r. do dnia 16 kwietnia 2021r. wykaz nieruchomości […]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1990, ze zm.), Burmistrz Miasta Ostróda podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 26 marca 2021r. do dnia 16 kwietnia 2021r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

  1. Działka nr 31/1
  1. Powierzchnia 819 m2.
  2. Położona w obrębie 1 m. Ostróda, przy ul. Partyzantów.
  3. Księga wieczysta EL1O/00041715/7.
  4. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkaniowe.
  5. Cena nieruchomości brutto: 000,00 zł, w tym 23% podatek VAT.
  6. Opis nieruchomości: Działka gruntu nr 31/1 posiada kształt regularny. Teren działki płaski, niezabudowany i niezagospodarowany, porośnięty trawą i krzewami. Brak uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej. Sieci energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i gazowa doprowadzone do ostatniej zabudowanej działki przy ul. Partyzantów (budynek 20E, odległość około 30m).
  7. Punkty 5, 7, 8, 9 i 10, ust. 2, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990, ze zm.) – nie dotyczy.

Uwaga: Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej powołanej ustawy, jeżeli chcą skorzystać ze swojego prawa muszą złożyć odpowiedni wniosek
w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.