Mapa witryny

16.03.2023

Ostróda, dnia 16 marca 2023 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344), Burmistrz Miasta Ostróda podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 16 marca 2023 r. do dnia […]

Ostróda, dnia 16 marca 2023 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344), Burmistrz Miasta Ostróda podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 16 marca 2023 r. do dnia 6 kwietnia 2023 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

 1. Działka nr 175/27.
 1. Powierzchnia 1429 m2.
 2. Położona w obrębie 9 m. Ostróda, przy ul. Józefa Poniatowskiego.
 3. Księga wieczysta EL1O/00040447/0.
 4. Przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ( symbol 3 MN).
 5. Cena nieruchomości brutto: 294 000,00, w tym podatek VAT wg. stawki 23%.
 6. Opis nieruchomości: Działka położona jest w strefie pośredniej m. Ostróda przy Józefa Poniatowskiego. Dojazd do nieruchomości od strony ścisłego centrum miasta odbywa się ul. Stefana Czarnieckiego o nawierzchni asfaltowej i ul. Józefa Poniatowskiego o nawierzchni brukowanej. Działka nr 175/27 posiada dostęp do drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną oznaczoną nr działki 175/25.W najbliższym sąsiedztwie – po stronie zachodniej znajdują się działki zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, po stronie wschodniej znajdują się dwa trzykondygnacyjne budynki mieszkalne wielorodzinne wybudowane w roku 1992. Po przeciwnej stronie ul. Józefa Poniatowskiego znajduje się budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w roku 2000. Działka leży na terenie pochyłym ze spadkiem w kierunku południowym. Po stronie południowej znajdują się tereny uprawiane rolniczo oraz Zespół Szkół Rolniczych. Odległość od zjazdu z ul. Stefana Czarnieckiego wynosi ok. 150 m, od ścisłego centrum miasta ok. 500 m. Lokalizacja nieruchomości atrakcyjna dla funkcji mieszkaniowej z uwagi na dobry dojazd oraz bezkonfliktowe sąsiedztwo.
  Działka posiada kształt nieregularny, zbliżony do pogrubionej litery „L”. W ewidencji gruntów sklasyfikowana jest jako grunt orny-rola klasy III b oraz pastwisko klasy V. Działka niezabudowana, porośnięta roślinnością trawiastą, krzewami i pojedynczymi samosiejkami. Teren działki pochyły ze spadkiem w kierunku południowym. Rzędne terenu zawierają się w przedziale od ok. 114 m n.p.m. do 120 m n.p.m.  przy granicy północnej (od strony drogi dojazdowej). W południowej części działki teren lekko zniwelowany za pomocą nawiezionej ziemi i gruzu-widoczne elementy betonowe, kamienne i cegły porozbiórkowe. Działka częściowo ogrodzona od strony północnej, wschodniej i zachodniej (ogrodzenia posesji sąsiednich). Działka znajduje się  w zasięgu sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowej, telekomunikacyjnej oraz miejskiej sieci ciepłowniczej. Zgodnie z treścią mapy zasadniczej przez działkę nr 175/27 przebiega nieczynna kanałowa sieć ciepłownicza. Przez teren działki przebiegają również sieci i przyłącza energetyczne, wodociągowe i gazociąg. Na części  działki od strony północnej i zachodniej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wyznacza strefę kontrolowaną od gazociągu średniego ciśnienia.
 7. 35, ust. 2 pkt 5, 7, 8, 9 i 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344) – nie dotyczy.
 1. Działka nr 175/25 ( udział ½ części).
 1. Powierzchnia 185 m2.
 2. Położona w obrębie 9 m. Ostróda, przy ul. Józefa Poniatowskiego.
 3. Księga wieczysta EL1O/00035883/0.
 4. Przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ( symbol 3 MN).
 5. Cena nieruchomości brutto: 17 300,00, w tym podatek VAT wg. stawki 23%.
 6. Opis nieruchomości: Działka położona jest w strefie pośredniej m. Ostróda przy Józefa Poniatowskiego. Dojazd do nieruchomości od strony ścisłego centrum miasta odbywa się ul. Stefana Czarnieckiego o nawierzchni asfaltowej i ul. Józefa Poniatowskiego o nawierzchni brukowanej. W najbliższym sąsiedztwie – po stronie zachodniej znajdują się działki zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, po stronie wschodniej znajduje się działka nr 175/27 przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Po przeciwnej stronie ul. Józefa Poniatowskiego znajduje się budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w roku 2000. Odległość od zjazdu z ul. Stefana Czarnieckiego wynosi ok. 150 m, od ścisłego centrum miasta ok. 500 m.
  Działka posiada kształt nieregularny, zbliżony do pogrubionej litery „L”. W ewidencji gruntów sklasyfikowana jest jako grunt orny-rola klasy IIIb oraz pastwisko klasy V. Działka niezabudowana, teren działki pochyły ze spadkiem w kierunku południowym. Rzędne terenu zawierają się w przedziale od ok. 117 m n.p.m. do 120 m n.p.m.  przy granicy północnej ( od strony ul. Józefa Poniatowskiego). Przez teren działki przebiegają sieci i przyłącza energetyczne, wodociągowe i gazociąg. Na większej części  działki  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wyznacza strefę kontrolowaną od gazociągu średniego ciśnienia. Działka stanowi drogę wewnętrzną o nawierzchni trawiasto-szutrowej, przy zjeździe z ul. Józefa Poniatowskiego metalowa brama otwierana przesuwnie. Działka przeznaczona jest w udziałach po ½ części do obsługi niezabudowanej działki nr 175/27 oraz działki nr 175/26, zabudowanej budynkiem mieszkalnym  jednorodzinnym.
 7. 35, ust. 2 pkt 5, 7, 8, 9 i 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344) – nie dotyczy.

Uwaga: Osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej powołanej ustawy przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, w przypadku zamiaru skorzystania ze swojego uprawnienia muszą złożyć wniosek o nabycie oraz oświadczenie, że wyrażają zgodę na ustaloną cenę, w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.