Mapa witryny

14.09.2023

Ostróda, dnia 14 września 2023 r.   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344, ze zm.), Burmistrz Miasta Ostróda podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 14 września 2023 […]

Ostróda, dnia 14 września 2023 r.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu


Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344, ze zm.), Burmistrz Miasta Ostróda podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 14 września 2023 r. do dnia 5 października 2023 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

 

Działka Nr Powierzchnia (ha) Nr księgi wieczystej Położenie Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Cena
185/14 0,2581 EL1O/00056564/1 Obręb 10 m. Ostróda, ul. Hurtowa Tereny przeznaczone
na cele produkcyjno-usługowe
294 000,00 , w tym podatek VAT wg. stawki 23%

 

Opis nieruchomości: Działka położona jest w strefie obrzeżnej miasta Ostróda, przy ul. Hurtowej na skraju dzielnicy „Zajezierze”. Odległość od centrum miasta wynosi około 1,5 km, do zjazdu z ul. Grunwaldzkiej około 320 m. W najbliższym sąsiedztwie nieruchomości znajduje się  zakład usługowy „Wiskór”, zajezdnia autobusów miejskich oraz zespół hurtowni, baz i składów. Po stronie południowo-zachodniej znajduje się  niezabudowana działka przeznaczona pod zabudowę produkcyjno-usługową, po stronie północno-wschodniej przebiega droga ekspresowa S7 relacji Warszawa-Gdańsk. Po przeciwnej stronie ul. Hurtowej znajduje się osiedle zabudowy jednorodzinnej „Grunwaldzkie”. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Hurtowej. Odcinek ul. Hurtowej, przy której znajduje się działka posiada nawierzchnię nieurządzoną, gruntową, częściowo utwardzoną kamieniem, żwirem i gruzem budowlanym. Działka posiada kształt regularny, prostokątny kształt. Działka niezabudowana i niezagospodarowana, porośnięta roślinnością trawiastą, chwastami i pojedynczym samosiejkami. Przez teren działki przebiega sieć elektroenergetyczna i kanalizacji sanitarnej. Na działce zlokalizowana jest studnia kanalizacyjna. Ponadto przez teren działki  wzdłuż ul. Hurtowej przebiega gazociąg średniego ciśnienia. Sieć wodociągowa przebiega w ul. Hurtowej (w obrębie istniejącej zabudowy).

Art. 35, ust. 2 pkt  5, 7, 8, 9 i 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344) – nie dotyczy.

Uwaga: Osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej powołanej ustawy przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, w przypadku zamiaru skorzystania ze swojego uprawnienia muszą złożyć wniosek o nabycie oraz oświadczenie, że wyrażają zgodę na ustaloną cenę, w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Działka_10-185_14_15