Mapa witryny

14.09.2023

Ostróda, dnia 14 września 2023 r.   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344, ze zm.), Burmistrz Miasta Ostróda podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 14 września 2023 […]

Ostróda, dnia 14 września 2023 r.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu


Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344, ze zm.), Burmistrz Miasta Ostróda podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 14 września 2023 r. do dnia 5 października 2023 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

 

Działka Nr Powierzchnia (ha) Nr księgi wieczystej Położenie Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Cena
185/15     0,3067 EL1O/00056565/8 Obręb 10 m. Ostróda, ul. Hurtowa Tereny przeznaczone na cele produkcyjno-usługowe 324 000,00 , w tym podatek VAT wg. stawki 23%

 

Opis nieruchomości: Działka położona jest w strefie obrzeżnej miasta Ostróda, przy ul. Hurtowej na skraju dzielnicy „Zajezierze”. Odległość od centrum miasta wynosi około 1,5 km, do zjazdu z ul. Grunwaldzkiej około 270 m. W najbliższym sąsiedztwie nieruchomości – po stronie północno-wschodniej znajduje się niezabudowana działka gruntu przeznaczona pod zabudowę produkcyjno-usługową, po stronie południowo-zachodniej znajduje się działka niezabudowana oraz  zakład usługowy „Wiskór”. W pobliżu nieruchomości znajduje się  zajezdnia autobusów miejskich oraz zespół hurtowni, baz i składów. Po przeciwnej stronie ul. Hurtowej znajduje się baza firmy spedycyjnej z niedużą stacja paliw oraz osiedle zabudowy jednorodzinnej „Grunwaldzkie”. W odległości około 80 m od działki przebiega obwodnica Ostródy w ciągu drogi ekspresowej S7 relacji Warszawa – Gdańsk. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Hurtowej. Odcinek ul. Hurtowej, przy której znajduje się działka posiada nawierzchnię nieurządzoną, gruntową, częściowo utwardzoną kamieniem, żwirem i gruzem budowlanym. Działka niezabudowana i niezagospodarowana, porośnięta roślinnością trawiastą, w części południowej intensywnie zakrzaczona i porośnięta samosiejkami. W części przylegającej do ul. Hurtowej teren posiada łagodny spadek w kierunku północno-wschodnim. W części zakrzewionej i zakrzaczonej  działki znajduje się skarpa, teren jest skonfigurowany, różnice poziomów wynoszą 5 m. Przez teren działki przebiega sieć elektroenergetyczna i kanalizacji sanitarnej. Na działce zlokalizowana jest studnia kanalizacyjna. Przez niewielki fragment działki  wzdłuż ul. Hurtowej przebiega gazociąg średniego ciśnienia. Sieć wodociągowa przebiega w ul. Hurtowej (w obrębie istniejącej zabudowy).

Art. 35, ust. 2 pkt  5, 7, 8, 9 i 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344) – nie dotyczy.

Uwaga: Osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej powołanej ustawy przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, w przypadku zamiaru skorzystania ze swojego uprawnienia muszą złożyć wniosek o nabycie oraz oświadczenie, że wyrażają zgodę na ustaloną cenę, w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Działka_10-185_14_15