Mapa witryny

22 maja 2023

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Józefa Poniatowskiego

Ostróda, dnia 18 maja 2023 r.O G Ł O S Z E N I EBurmistrz Miasta Ostróda ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 9 m. Ostróda przy ul. Józefa Poniatowskiego, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego m. Ostróda na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ( symbol 3MN), oznaczonej w […]

Ostróda, dnia 18 maja 2023 r.
O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Miasta Ostróda ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 9 m. Ostróda przy ul. Józefa Poniatowskiego, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego m. Ostróda na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ( symbol 3MN), oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 175/27 o powierzchni 0,1429 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą EL1O/00040447/0 wraz z udziałem ½ części w działce oznaczonej w ewidencji
gruntów numerem 175/25 o powierzchni 0,0185ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie V
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr EL1O/00035883/0.
Opis nieruchomości:

Szczegóły, mapa sytuacyjna oraz opis nieruchomości dostępne na:

https://bipostroda.warmia.mazury.pl/7057/o-g-l-o-s-z-e-n-i-e-pierwszy-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-niezabudowanej-nieruchomosci-gruntowej-polozonej-w-obrebie-9-m.-ostroda-przy-ul.-jozefa-poniatowskiego-przeznaczonej-w-miejscowym-planie-zagospodarowania-przestrzennego-m.-ostroda-na-cele-zabudowy-mieszkaniowej-jednorodzinnej-oznaczonej-w-ewidencji-gruntow-numerem-dzialki-175-27-o-powierzchni-0-1429-ha.html