Mapa witryny

Polityka Jakości

Polityka jakości Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Misją Urzędu Miejskiego w Ostródzie jest świadczenie usług administracji samorządowej związanych z realizacją zadań publicznych własnych i zleconych zaspakajających potrzeby społeczności lokalnej oraz zapewniających wszechstronny rozwój Gminy Miejskiej Ostróda.
Realizacja misji następuje poprzez:

  1. realizację i aktualizowanie strategii rozwoju miasta, z uwzględnieniem dialogu z mieszkańcami i partycypacji obywateli w wypracowywaniu rozwiązań służących społeczności lokalnej;
  2. wykorzystywanie nowoczesnych technologii w świadczeniu usług;
  3. kompetentne, sprawne i bezstronne załatwianie spraw w terminach i trybach określonych w przepisach prawa i obowiązujących procedurach;
  4. zwiększenie poziomu zadowolenia obsługiwanych klientów;
  5. tworzenie przyjaznych relacji z organami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na terenie Miast;
  6. stałe doskonalenie organizacji pracy w Urzędzie Miejskim, w tym utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością spełniającego wymagania normy PN EN ISO 9001:2015.
    Wyznaczone cele, mogą być realizowane dzięki zaangażowaniu kierownictwa i wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Ostródzie.

Burmistrz Miasta
Zbigniew Michalak