Mapa witryny

03 września 2021

Projekty do Budżetu Obywatelskiego 2022 wybrane

Informujemy, że Komisja weryfikująca projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ostróda na 2022 rok zakończyła ocenę zgłoszonych projektów. Decyzją Komisji do etapu głosowania przez mieszkańców przekazane zostały następujące projekty. 1. Poprawa warunków rekreacyjnych Osiedla Plebiscytowego w Ostródzie w okolicy jeziora Perskiego 2. Wybieg dla psów wraz z placem zabaw Ostróda 2022 3. Monitoring Osiedla Drwęckiego […]

Informujemy, że Komisja weryfikująca projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ostróda na 2022 rok zakończyła ocenę zgłoszonych projektów.

Decyzją Komisji do etapu głosowania przez mieszkańców przekazane zostały następujące projekty.

1. Poprawa warunków rekreacyjnych Osiedla Plebiscytowego w Ostródzie w okolicy jeziora Perskiego

2. Wybieg dla psów wraz z placem zabaw Ostróda 2022

3. Monitoring Osiedla Drwęckiego jako część monitoringu miejskiego

4. Ostróda gra w planszówki

5. Wybieg dla psów w Parku Drwęckim

6. Przystosowanie miejsc parkingowych przy zbiegu ulic Czarnieckiego-Grunwaldzka z naprawą drogi

7. Utwardzenie drogi Gminy Miejskiej i budowa sieci kanalizacyjnej do odprowadzenia wód opadowych

8. Plac zabaw na Osiedlu Drwęckim

9. Eko Parking na Skarpie (ul. Kolejowa)

10. Plac zabaw „EKIPA Z BAGIEN”

11. Modernizacja, rewitalizacja obejść przy ul. Grunwaldzkiej 20, 22, 24 i 22A

Jednocześnie informujemy, że osoby zamieszkujące a nieposiadające zameldowania w Ostródzie, które chcą brać udział w głosowaniu na w/w projekty proszone są o wypełnienie wniosku o wpisanie na listę uprawnionych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Ostróda. Formularz wniosku jest dostępny na stronie www.bo.ostroda.pl lub można go otrzymać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego. Wnioski te można składać do 15 września w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego.

Wnioskodawcy, których projekty nie przeszły pozytywnie weryfikacji Komisji mogą odwołać się do Burmistrza Miasta w terminie 7 dni, od otrzymania informacji o odrzuceniu projektu. Odwołanie można składać pisemnie na adres Gmina Miejska Ostróda, ul. A. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda lub drogą mailową na adres bo@um.ostroda.pl

Głosowanie na rekomendowane projekty odbędzie się w dniach 22.09 – 13.10.2021 r.