Mapa witryny

12.11.2019

Zrównoważony transport miejski w Ostródzie – etap II

Celem projektu jest podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez poprawę zrównoważonej mobilności Gminy Miejskiej Ostróda.

wartość projektu: 5 872 363,13 zł
wydatki kwalifikowalne: 4 977 608,56 zł
wysokość dofinansowania: 4 031 365,17 zł
wkład własny: 1 840 997,96 zł

Projekt jest kontynuacją wcześniej podjętych działań i zakłada kompleksowe rozwiązania dot. zrównoważonego transportu miejskiego. W ramach projektu wykonane zostanie:

  • 2,49 km dróg rowerowych stanowiących łączniki istniejących ścieżek rowerowych,
  • 5 wiat przystankowych,
  • 20 aktywnych przejść dla pieszych ostrzegających sygnałami świetlnymi o pieszym znajdującym się na przejściu (dodatkowe oświetlenie pionowe i w jezdni, tzw. kocie oczka + strefa hamowania),
  • 12 biletomatów autobusowych i 7 biletomatów wolnostojących,
  • system umożliwiający sprzedaż biletów w formie elektronicznej, identyfikację podróżnego przy użyciu karty płatniczej lub karty miejskiej, prezentacja informacji 
    o rozkładzie jazdy autobusów,
  • 198 szt. opraw oświetlenia ulicznego (energooszczędne LED),
  • 9 szt. czujników jakości powietrza ostrzegających mieszkańców o przekroczeniach norm.

Dofinansowanie pochodzić będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego).