Mapa witryny

Karta Ostródzka

Drodzy Mieszkańcy Ostródy,

Z myślą o mieszkańcach miasta Ostróda powstał Program „Karta Ostródzka” Uruchomienie Programu przyczyni się w szczególności do poprawy warunków i jakości życia mieszkańców, poprzez zwiększenie dostępu do usług publicznych, oferty sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej oraz docelowo poprzez zniżki i świadczone usługi Partnerów, którzy przystąpią do programu.

Wprowadzenie programu zaowocuje poprawą wizerunku miasta, zwiększy jego atrakcyjność dla obecnych oraz przyszłych mieszkańców.

Karta jest wydawana tym, którzy mieszkają w naszym mieście i tutaj płacą swoje podatki, tutaj też korzystają z wszystkich usług. Karta potwierdza uprawnienia mieszkańca, któremu została wydana, do zniżek, ulg, zwolnień i innych udzielanych przywilejów przez Gminę Miejską Ostróda oraz podmioty uczestniczące w Programie, zgodnie z Programem „Karta Ostródzka” i dokumentami, które zostały wskazane w UCHWALE Nr XXII/112/2019 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu „Karta Ostródzka”.

Ważne informacje i pliki do pobrania: