Mapa witryny

Karta Ostródzka

Czym jest Karta Ostródzka?

Karta jest wydawana tym, którzy mieszkają w naszym mieście i tutaj płacą swoje podatki, tutaj też korzystają z wszystkich usług. Karta potwierdza uprawnienia mieszkańca, któremu została wydana, do zniżek, ulg, zwolnień i innych udzielanych przywilejów przez Gminę Miejską Ostróda oraz podmioty uczestniczące w Programie, zgodnie z Programem „Karta Ostródzka” i dokumentami, które zostały wskazane w UCHWALE Nr XXII/112/2019 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu „Karta Ostródzka”.

Jak założyć Kartę Ostródzką?

Wybierz jedną z dwóch możliwości

Wniosek tradycyjny

 • przyjdź do Urzędu Miejskiego
 • wypełnij wniosek dostępny w Biurze Obsługi Interesanta
 • zabierz ze sobą dokument tożsamości i dokument potwierdzający opłacanie podatku w Ostródzie
 • złóż wniosek u wyznaczonego pracownika
 • pracownik zweryfikuje Twój wniosek
 • pracownik założy Twoje konto w systemie i otrzymasz login i hasło do logowania
Twoja karta jest gotowa! Możesz korzystać ze zniżek i biletów!

Wniosek elektroniczny

 • wejdź na ebilet.ostroda.pl
 • wypełnij wniosek
 • przyjdź do Urzędu Miejskiego
 • zabierz ze sobą dokument tożsamości i dokument potwierdzający opłacanie podatku w Ostródzie
 • pracownik zweryfikuje Twój wniosek
Twoja karta jest gotowa! Możesz korzystać ze zniżek i biletów!

Jakie dokumenty zabrać ze sobą do Urzędu?

 • pierwszą stronę złożonego PIT-u za poprzedni rok ze stemplem Urzędu Skarbowego w Ostródzie poświadczającą rozliczenie podatku bądź kserokopię powyższego dokumentu, na której widnieje adres zamieszkania: PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-O, PIT-R, PIT dla młodych lub inny
 • urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z pierwszą stroną PIT-u za poprzednik rok składanego drogą elektroniczną i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem UPO
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzającego złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w poprzednim roku
 • emeryci i renciści mogą okazać pierwszą stronę PIT-40A/11A otrzymanego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na której widnieje adres zamieszkania
 • Jeżeli wniosek składany jest w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia składany PIT może dotyczyć poprzedniego roku rozliczeniowego, z wyłączeniem sytuacji, gdy aktualny PIT został złożony przed dniem 30 kwietnia
 • W przypadku osób, które zamieszkały na terenie Gminy Miejskiej Ostróda w roku kalendarzowym złożenia wniosku o wydanie „Karty Ostródzkiej”, warunkiem jej otrzymania jest okazanie złożonego w Urzędzie Skarbowym w Ostródzie formularza ZAP-3 (Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej) z podanym aktualnym adresem zamieszkania
 • w celu weryfikacji uprawnienia do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów lokalnym transportem zbiorowym do wglądu dokument je potwierdzający

Teraz już możesz na koncie powiązanym kupować bilety, sprawdzić aktywne bilety oraz transakcje.

Nie możesz założyć lub odebrać karty osobiście?

Załatw sprawę przez osobę upoważnioną – skorzystaj ze wzoru pełnomocnictwa i upoważnij osobę bliską do działania ws. karty w Twoim imieniu.

Dodatkowe przywileje

dla osób mieszkających na obszarze rewitalizacji, np. zniżka na basen

Mapa obszaru rewitalizacji

Wykaz adresów objętych obszarem rewitalizacji

Partnerzy Karty Ostródzkiej

Doceniamy, że jesteś mieszkańcem Ostródy i odprowadzasz u nas swoje podatki! W tych miejscach skorzystasz ze zniżek oferowanych przez naszych Partnerów