Mapa witryny

30 czerwca 2022

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie miasta Ostróda obiektów małej architektury

Mając na celu poprawę estetyki przestrzeni publicznych i krajobrazu Ostródy, podniesienie wartości turystycznych miasta, wartości kulturowych, dostarczanych przez obiekty i obszary zabytkowe, wartości przyrodniczych, płynących z uwarunkowań naturalnych oraz mając na względzie jakość życia mieszkańców, Rada Miejska w Ostródzie podjęła w dniu 6 października 2021 r. Uchwałę nr XLVII/253/2021

Szanowni Państwo, mając na celu poprawę estetyki przestrzeni publicznych i krajobrazu Ostródy, podniesienie wartości turystycznych miasta, wartości kulturowych, dostarczanych przez obiekty i obszary zabytkowe, wartości przyrodniczych, płynących z uwarunkowań naturalnych oraz mając na względzie jakość życia mieszkańców, Rada Miejska w Ostródzie podjęła w dniu 6 października 2021 r. Uchwałę nr XLVII/253/2021 w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie miasta Ostróda obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 lutego 2022 r, poz. 641), zwaną dalej Uchwałą Krajobrazową.

Treść dokumentu jest dostępna: – na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Ostróda https://bipostroda.warmia.mazury.pl/ (zakładka Akty prawne) lub na stronie Dziennika Urzędowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego http://edzienniki.olsztvn.uw.gov.pl/legalact/2022/641/

Istniejące w dniu wejścia w życie Uchwały Krajobrazowej tablice reklamowe i urządzenia reklamowe należy, zgodnie z Rozdziałem 6. Uchwały Krajobrazowej, dostosować do zakazów, zasad i warunków w niej określonych.

Z poważaniem

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA
Zbigniew Michalak