Mapa witryny

13 marca 2023

Wnioski o dofinansowanie do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła – rusza nabór

Burmistrz Miasta Ostróda ogłasza, że od 13.03.2023 r. można składać wnioski o dofinansowanie do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła zgodnie z Uchwałą Nr LIII/293/2022 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródła ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Miejskiej Ostróda. Najważniejsze […]

Burmistrz Miasta Ostróda ogłasza, że od 13.03.2023 r. można składać wnioski o dofinansowanie do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła zgodnie z Uchwałą Nr LIII/293/2022 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródła ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Miejskiej Ostróda. Najważniejsze założenia dotyczące programu:

1. Wnioski mogą składać osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe.

2. Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

a) podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z węzłem i automatyką pomiarową.

b) zakup pompy ciepła (CO) wraz z automatyką przy likwidacji istniejącego kotła/pieca węglowego, lub w przypadku nowo wybudowanych budynków złożenia deklaracji, że w okresie trwałości projektu nie zostanie zainstalowane inne emisyjne źródło ciepła.

c) zakup kotła zasilanego gazem sieciowym wraz z automatyką pozwalającą ograniczyć spalanie.

d) zakup pieca na biomasę wraz z wymaganą automatyką pozwalającą ograniczyć spalanie.

e) zakup pieca elektrycznego wraz z wymaganą automatyką.

f) zakup pieca na ekogroszek.

g) zakup pieca na olej opałowy.

3. Wysokość dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła,

(podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z węzłem i automatyką pomiarową) w Gminie Miejskiej Ostróda wynosi 50% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 10 000,00 zł brutto na jedną nieruchomość.

4. Wysokość dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła, w przypadku innych inwestycji niż podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej w Gminie Miejskiej Ostróda wynosi 50% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 5 000,00 zł brutto na jedną nieruchomość.

5. Termin składania wniosków o przyznanie dotacji określa się od 13.03.2023 do 30.06.2023 r. Natomiast termin złożenia wniosków o rozliczenie dotacji określa się do 31.10.2023 r.

6. Gmina Miejska Ostróda zamierza przeznaczyć na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w 2023 r. kwotę 60 000,00 zł.

Szczegółowe informacje i dokumenty niezbędne do złożenia wniosku znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Ostróda: https://bipostroda.warmia.mazury.pl/