Mapa witryny

24 lutego 2023

Zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych

ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY MIEJSKIEJ OSTRÓDA – ROK SZKOLNY 2023/2024 Przyjmowanie dzieci na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli miejskich, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda, odbywać się będzie w terminie 1 – 20 marca 2023 […]

ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY MIEJSKIEJ OSTRÓDA – ROK SZKOLNY 2023/2024

Przyjmowanie dzieci na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli miejskich, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda, odbywać się będzie w terminie 1 – 20 marca 2023 r. wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego „Nabór”, dostępnego pod adresem internetowym: https://nabor.pcss.pl/ostroda

Więcej informacji i szczegóły dostępne na:

https://bipostroda.warmia.mazury.pl/informacja/6918/zasady-przyjmowania-dzieci-do-przedszkoli-publicznych-oddzialow-przedszkolnych-i-klas-pierwszych-szkol-podstawowych-gminy-miejskiej-ostroda-rok-szkolny-2023-2024.html