Mapa witryny

29 grudnia 2021

Żłobek miejski w Ostródzie rozpocznie działalność od kwietnia 2022r. Przedłużony termin naboru

Burmistrz Miasta Ostróda informuje, że rozpoczęcie działalności statutowej Żłobka Miejskiego nr 2 w Ostródzie, ul. Mikołaja Kopernika 21B nastąpi z dniem 1 kwietnia 2022 r. W związku ze zmianą terminu otwarcia Żłobka oraz dysponowaniem wolnymi miejscami, przedłużony został termin prowadzonego pierwszego naboru dzieci do dnia 15.03.2022 r.Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka Miejskiego nr 2 w […]

Burmistrz Miasta Ostróda informuje, że rozpoczęcie działalności statutowej Żłobka Miejskiego nr 2 w Ostródzie, ul. Mikołaja Kopernika 21B nastąpi z dniem 1 kwietnia 2022 r.

W związku ze zmianą terminu otwarcia Żłobka oraz dysponowaniem wolnymi miejscami, przedłużony został termin prowadzonego pierwszego naboru dzieci do dnia 15.03.2022 r.
Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka Miejskiego nr 2 w Ostródzie przyjmowane będą nadal w siedzibie Przedszkola nr 4 w Ostródzie, ul. Mikołaja Kopernika 21A, od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00-15.30.

Rodzice/prawni opiekunowie dziecka składają Kartę zgłoszenia dziecka do Żłobka, wraz z odpowiednimi dokumentami lub złożonymi oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie wskazanego kryterium rekrutacyjnego.

Druk Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka Miejskiego nr 2 w Ostródzie można otrzymać w:
– siedzibie Przedszkola nr 4 w Ostródzie, ul. Mikołaja Kopernika 21A,
– Urzędzie Miejskim w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24 (Punkt Obsługi Interesanta,
pokój nr 119),
– pobrać ze strony internetowej Przedszkola nr 4 w Ostródzie https://przedszkole4.schoolpage.pl/ (zakładka: rekrutacja),
oraz
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Ostróda http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/ (zakładka: aktualności).