Mapa witryny

Human Smart Cities

Informacja o rozpoczęciu procesu konsultacji

Rozpoczynamy proces konsultacji społecznych dla działań w ramach projektu pn. „Model inteligentnej mobilności miejskiej jako element ostródzkiej idei Human Smart Cities”.

Od początku października 2020 r. przez około 2 lata będziemy wspólnie decydować o przyszłości rozwiązań przewidzianych w projekcie. Wszyscy zainteresowani będą mogli wziąć aktywny udział w kształtowaniu rozwiązań przewidzianych w projekcie, tj. dokumentacji projektowych skrzyżowań, bezpiecznych przejść dla pieszych, koncepcji rozwoju sieci ścieżek rowerowych i systemu informacji dla kierowców.

Aktualne informacje o działaniach konsultacyjnych będą na bieżąco ukazywać się w mediach na terenie Ostródy.

Szczegóły dotyczące projektu są dostępne na stronie smart.ostroda.pl