Mapa witryny

RPW na rok 2022

KONSULTACJE SPOŁECZNE

w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie
Roczny Program Współpracy na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Zapraszamy mieszkańców Ostródy do udziału w konsultacjach społecznych, których przedmiotem jest Roczny Program Współpracy na rok 2022
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Konsultacje przebiegać będą:

  • w terminie od 1 września do 30 września 2021 r.,
  • w formie ankiety on-line na portalu Facebook; profil: Miasto Ostróda,
  • w formie spotkań konsultacyjnych,
  • w formie dyżurów konsultacyjnych prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Ostródzie, wydział Oświaty i Spraw Społecznych: termin 06-08.09.2021 r., ul. Mickiewicza 24, w godz. 13.00 – 15.00, pokój nr 115, tel. 89 642-94-74,
  • w formie pisemnej.

Pierwsze spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami Ostródy odbędzie się 14.09.2021 r. (wtorek)
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24, o godz. 15.30.

Drugie spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami Ostródy odbędzie się 29.09.2021 r. (środa)
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24, o godz. 15.30.

Informacja oraz raport z przebiegu konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie

Źródło: https://bipostroda.warmia.mazury.pl/6088/informacja-nt.-konsultacji-spolecznych-w-sprawie-projektu-uchwaly-rady-miejskiej-w-ostrodzie-roczny-program-wspolpracy-na-rok-2022-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-innymi-uprawnionymi-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego.html