Mapa witryny

Stanowisko do samospisu internetowego

Mieszkańcy Gminy Miejskiej Ostróda,

Gminne Biuro Spisowe przypomina, że w Urzędzie Miasta Ostróda istnieje wydzielone stanowisko komputerowe do samospisu w Powszechnym Spisie Rolnym 2020. Celem funkcjonowania Gminnego Punktu Spisowego jest umożliwienie realizacji obowiązku spisowego użytkownikom gospodarstw rolnych nieposiadających warunków technicznych
do dokonania samospisu.

Siedziba Gminnego Biura Spisowego mieści się w budynku Urzędu Miejskiego
w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda.

Stanowisko do przeprowadzenia samospisu w ramach Powszechnego Spisu Rolnego dostępne jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu
od 7:30 do 15:30.
Respondenci, przy wypełnianiu formularza w siedzibie Urzędu, będą mogli skorzystać z pomocy Gminnego Biura Spisowego

Aby spisać się szybko i wygodnie należny przygotować wcześniej:
  numer gospodarstwa rolnego (m.in. otrzymany w liście od Prezesa GUS), numer PESEL (będzie potrzebny do zalogowania się) oraz informacje o powierzchni gruntów, zasiewów, stosowanych nawozach, itp.

Instrukcja do samospisu:

https://spisrolny.gov.pl/aktualnosci/logowanie-do-aplikacji-formularzowej-psr-2020

Istnieje również możliwość dopełnienia obowiązku spisowego za pomocą infolinii spisowej (22 279 99 99) w kanale „spisz się przez telefon”.

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie, skontaktuje się rachmistrz telefoniczny lub rachmistrz terenowy.