Dane podstawowe dla Gminy Miejskiej Ostróda:
Ul. Mickiewicza 24
14-100 Ostróda
REGON: 510743404
NIP: 741-209-06-54

Dane podstawowe dla Urzędu Miejskiego w Ostródzie:
Ul. Mickiewicza 24
14-100 Ostróda
REGON: 000524430
NIP: 741-00-10-958

Konto Bankowe:
BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
25 1600 1462 1027 9414 1000 0016

Biuro Obsługi Interesanta
(89) 642 94 00

E-mail:
um@um.ostroda.pl

Urząd Miejski w Ostródzie czynny:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30

Kasa Urzędu czynna w godzinach: poniedziałek 9:30 – 15:30, wtorek – piątek 8:00 – 13:30

Burmistrz Miasta przyjmuje Interesantów we wtorki w godzinach 13.00- 15.00, po uprzednim umówieniu w Sekretariacie  tel. 89 642 94 50.

Lista jednostek nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego.

Widzisz problem z infrastrukturą – Zgłoś problem i przyspiesz naszą reakcję

  Formularz kontaktowy

  Wydziały

  Zbigniew Michalak
  tel: 89 642 94 50
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 217

  Burmistrz przyjmuje Interesantów we wtorki w godz. 13.00 – 15.00
  po uprzednim umówieniu w Sekretariacie - tel.89 642 94 50, p.219

  Agnieszka Majewska Pawełko
  tel: 89 642 94 50
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 216

  Zastępca Burmistrza przyjmuje Interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godz. 13.00 – 15.00
  po uprzednim umówieniu w Sekretariacie - tel.89 642 94 50, p.219

  Arkadiusz Kubalewski
  tel: 89 642 94 82
  email: sekretarz@um.ostroda.pl
  pokój 220

  Skarbnik Miasta
  Wioletta Palmowska
  tel: 89 642 94 13
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 121

  Zastępca Skarbnika
  Malwina Gudaczewska
  tel: 89 6429415
  email: um@um.ostroda.pl

  Podinspektor ds. obsługi kasy
  Lidia Welenc
  tel: 89 642 94 11
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 111

  Podinspektor ds. księgowości budżetowej
  Jolanta Ziółkowska
  tel: 89 642 94 76
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 125

  Inspektor ds. księgowości budżetowej
  Monika Wojtas
  tel: 89 642 94 36
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 125

  Inspektor ds. księgowości budżetowej
  Wioletta Palmowska
  tel: 89 642 94 36
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 125

  Inspektor ds. księgowości budżetowej
  Anna Nowosad
  tel: 89 642 94 36
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 125

  Inspektor ds. księgowości budżetowej
  Paulina Załęgowska
  tel: 89 642 94 62
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 111

  Inspektor ds. wymiaru podatków
  Joanna Szaniawska
  tel: 89 642 94 09
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 123

  Podinspektor ds. wymiaru podatków
  Anna Bober
  tel: 89 642 94 37
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 123

  Inspektor ds. wymiaru podatków
  Anna Małkowska
  tel: 89 642 94 38
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 124

  Inspektor ds. windykacji
  Magdalena Blank
  tel: 89 642 94 67
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 124

  Inspektor ds. podatku VAT
  Anna Kwiatek
  tel: 89 642 94 36
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 125

  Kierownik referatu
  Karol Duda
  tel: 89 642 94 50
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 119

  Podinspektor ds. obsługi sekretariatu
  Bożena Gruszecka
  tel: 89 642 94 50
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 219

  Inspektor ds.obsługi kancelarii i interesantów

  tel: 89 642 94 20
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 219

  Punkt Obsługi Interesanta
  Jolanta Jamruszkiewicz
  tel: 89 642 94 00
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 119

  Archiwista
  Ewa Brzózka
  tel: 89 642 94 00
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 119

  Informatyk
  Łukasz Syga
  tel: 89 642 94 43
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 021

  Informatyk
  Rafał Rafalski
  tel: 89 642 94 44
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 021

  Naczelnik Wydziału
  Izabela Długosz
  tel: 89 642 94 29
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 102

  Inspektor ds. dowodów osobistych
  Beata Wiśniewska
  tel: 89 642 94 14
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 103

  Inspektor ds. dowodów osobistych
  Magdalena Kosecka
  tel: 89 642 94 54
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 105

  Inspektor ds. ewidencji ludności
  Łukasz Kalwiński
  tel: 89 642 94 56
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 103

  Inspektor ds. ewidencji ludności
  Adrianna Kordalska
  tel: 89 642 94 57
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 105

  Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej
  Anna Gęstwicka
  tel: 89 642 94 55
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 105

  Kierownik
  Ewa Gubernat
  tel:  89 642 94 68
  pokój 108

  Z-ca kierownika
  Aniela Danowska
  tel:  89 642 94 80
  pokój 106

  Inspektor
  Dorota Kubacka
  tel:  89 642 94 25
  pokój 110

  Naczelnik Wydziału
  Łukasz Żarkiewicz
  tel: 89 642 94 52
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 301

  Inspektor ds. realizacji inwestycji
  Wojciech Spittal
  tel: 89 642 94 16
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 301

  Inspektor ds. realizacji inwestycji
  Leszek Piotrowski
  tel: 89 642 94 59
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 301

  Naczelnik Wydziału
  Bożena Ratajczyk
  tel: 89 642 94 08
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 113

  Inspektor ds. finansowych
  Jolanta Wieczorek-Werbel
  tel: 89 642 94 27
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 116

  Inspektor ds. oświatowych
  Agnieszka Andrzejewska
  tel: 89 642 94 47
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 114

  Inspektor ds. oświatowych
  Piotr Gorzelewski
  tel: 89 642 94 45
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 115

  Inspektor ds. społecznych
  Olga Plezia
  tel: 89 642 94 74
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 115

  Referent ds. kultury i sportu
  Małgorzata Nastula
  tel: 89 642 94 42
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 115

  Naczelnik Wydziału
  Małgorzata Nowicka
  tel: 89 642 94 23
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 201G

  Inspektor ds. gospodarki gruntami
  Jarosław Halman
  tel: 89 642 94 72
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 203G

  Inspektor ds. gospodarki gruntami
  Dagmara Wereda
  tel: 89 642 94 71
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 204G

  Podinspektor ds. gospodarki gruntami
  Katarzyna Zakrzewska
  tel: 89 642 94 69
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 202G

  Inspektor ds. gospodarki gruntami
  Konrad Nalewajko
  tel: 89 642 94 24
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 202G

  Inspektor ds. gospodarki gruntami
  Anna Margalska
  tel: 89 642 94 22
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 204G

  Inspektor ds. geod. i gospodarki nieruchomościami
  Henryk Stramski
  tel: 89 642 94 70
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 202G

  Audytor Wewnętrzny
  Magdalena Klukowska
  tel: 89 642 94 32
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 209

  Naczelnik Wydziału
  Sylwia Zambrzycka
  tel: 89 642 94 61
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 305

  Inspektor ds. ochrony środowiska
  Beata Janowiak
  tel: 89 642 94 18
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 304

  Inspektor ds. gospodarki komunalnej
  Izabela Belowska
  tel: 89 642 94 33
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 307

  Inspektor ds. gospodarki komunalnej
  Grażyna Petka
  tel: 89 642 94 17
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 307

  Podinspektor ds. infrastruktury drogowej
  Magdalena Zumbrzycka
  tel: 89 642 94 60
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 304

  Inspektor ds. infrastruktury drogowej
  Krystian Cichorek
  tel: 89 642 94 73
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 304

  Kierownik biura

  tel: 89 642 94 19
  email:
  pokój 215

  Inspektor ds. komunikacji społecznej

  tel: 89 642 94 64
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 215a

  Inspektor ds. promocji i rozwoju turystyki
  Paweł Krupiński
  tel: 89 642 94 64
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 215a

   

   

   

  Kierownik Referatu
  Jolanta Gadomska
  tel: 89 642 94 06
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 306

  Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
  Rafał Włodarski
  tel: 89 642 94 41
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 302

  Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
  Przemysław Prella
  tel: 89 642 94 48
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 302

  Inspektor ds. gromadzenia i analizy danych
  Mariusz Szymczyk
  tel: 89 642 94 64
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 215a

  Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej
  Natalia Orzechowska
  tel: 89 642 94 21
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 214

  Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej
  Damian Augustyniak
  tel: 89 642 94 21
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 214

  Kierownik Biura
  Karol Żurański
  tel: 89 642 94 39
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 207

  Inspektor ds. Zamówień Publicznych
  Magdalena Kaliszewska
  tel: 89 642 94 77
  email: um@um.ostroda.pl

  Inspektor ds. Zamówień Publicznych
  Małgorzata Borchert
  tel: 89 642 94 63
  email: um@um.ostroda.pl

  Radca Prawny UM
  Michał Korwek
  tel: 89 642 94 84
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 212

  Inspektor ds. kadr
  Ewa Legucka
  tel: 89 642 94 05
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 213


  Inspektor ds. Ochrony Danych
  Jacek Pietrzyk
  tel: 89 642 94 30
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 016

  Komendant Straży Miejskiej
  Andrzej Bartnicki
  tel: 89 642 94 07
  email: um@um.ostroda.pl

  Komenda Straży Miejskiej CENTRALA
  tel: 89 646 30 00
  tel: 986 (bezpłatny)
  email: um@um.ostroda.pl
  Wejście od zewnętrznej strony budynku

  Dozór
  Pracownicy Gospodarczy
  tel: 89 642 94 31
  pokój 1

  Jednostki organizacyjne