Dane podstawowe dla Gminy Miejskiej Ostróda:
Ul. Mickiewicza 24
14-100 Ostróda
REGON: 510743404
NIP: 741-209-06-54

Dane podstawowe dla Urzędu Miejskiego w Ostródzie:
Ul. Mickiewicza 24
14-100 Ostróda
REGON: 000524430
NIP: 741-00-10-958

Konto Bankowe:
BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
25 1600 1462 1027 9414 1000 0016

Biuro Obsługi Interesanta
(89) 642 94 00

E-mail:
um@um.ostroda.pl

Urząd Miejski w Ostródzie czynny:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30

Kasa Urzędu czynna w godzinach: poniedziałek 9:30 – 15:30, wtorek – piątek 8:00 – 13:30

Burmistrz Miasta przyjmuje Interesantów we wtorki w godzinach 13.00- 15.00, po uprzednim umówieniu w Sekretariacie  tel. 89 642 94 50.

Lista jednostek nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego.

Widzisz problem z infrastrukturą – Zgłoś problem i przyspiesz naszą reakcję

Formularz kontaktowy

Wydziały

Zbigniew Michalak
tel: 89 642 94 50
email: um@um.ostroda.pl
pokój 217

Burmistrz przyjmuje Interesantów we wtorki w godz. 13.00 – 15.00
po uprzednim umówieniu w Sekretariacie - tel.89 642 94 50, p.219

Agnieszka Majewska Pawełko
tel: 89 642 94 50
email: um@um.ostroda.pl
pokój 216

Zastępca Burmistrza przyjmuje Interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godz. 13.00 – 15.00
po uprzednim umówieniu w Sekretariacie - tel.89 642 94 50, p.219

Arkadiusz Kubalewski
tel: 89 642 94 82
email: sekretarz@um.ostroda.pl
pokój 220

Skarbnik Miasta
Marta Bożęcka
tel: 89 642 94 13
email: um@um.ostroda.pl
pokój 121

Zastępca Skarbnika
Malwina Gudaczewska
tel: 89 6429415
email: um@um.ostroda.pl

Podinspektor ds. obsługi kasy
Lidia Welenc
tel: 89 642 94 11
email: um@um.ostroda.pl
pokój 111

Podinspektor ds. księgowości budżetowej
Jolanta Ziółkowska
tel: 89 642 94 76
email: um@um.ostroda.pl
pokój 125

Inspektor ds. księgowości budżetowej
Monika Wojtas
tel: 89 642 94 36
email: um@um.ostroda.pl
pokój 125

Inspektor ds. księgowości budżetowej
Wioletta Palmowska
tel: 89 642 94 36
email: um@um.ostroda.pl
pokój 125

Inspektor ds. księgowości budżetowej
Anna Nowosad
tel: 89 642 94 36
email: um@um.ostroda.pl
pokój 125

Inspektor ds. księgowości budżetowej
Paulina Załęgowska
tel: 89 642 94 62
email: um@um.ostroda.pl
pokój 111

Inspektor ds. wymiaru podatków
Joanna Szaniawska
tel: 89 642 94 09
email: um@um.ostroda.pl
pokój 123

Inspektor ds. wymiaru podatków
Anna Małkowska
tel: 89 642 94 38
email: um@um.ostroda.pl
pokój 124

Inspektor ds. windykacji
Magdalena Blank
tel: 89 642 94 67
email: um@um.ostroda.pl
pokój 124

Inspektor ds. podatku VAT
Anna Kwiatek
tel: 89 642 94 36
email: um@um.ostroda.pl
pokój 125

Kierownik referatu
Karol Duda
tel: 89 642 94 50
email: um@um.ostroda.pl
pokój 119

Podinspektor ds. obsługi sekretariatu
Bożena Gruszecka
tel: 89 642 94 50
email: um@um.ostroda.pl
pokój 219

Inspektor ds.obsługi kancelarii i interesantów

tel: 89 642 94 20
email: um@um.ostroda.pl
pokój 219

Punkt Obsługi Interesanta
Jolanta Jamruszkiewicz
tel: 89 642 94 00
email: um@um.ostroda.pl
pokój 119

Archiwista
Ewa Brzózka
tel: 89 642 94 00
email: um@um.ostroda.pl
pokój 119

Informatyk
Łukasz Syga
tel: 89 642 94 43
email: um@um.ostroda.pl
pokój 021

Informatyk
Rafał Rafalski
tel: 89 642 94 44
email: um@um.ostroda.pl
pokój 021

Naczelnik Wydziału
Izabela Długosz
tel: 89 642 94 29
email: um@um.ostroda.pl
pokój 102

Inspektor ds. dowodów osobistych
Beata Wiśniewska
tel: 89 642 94 14
email: um@um.ostroda.pl
pokój 103

Inspektor ds. dowodów osobistych
Magdalena Kosecka
tel: 89 642 94 54
email: um@um.ostroda.pl
pokój 105

Inspektor ds. ewidencji ludności
Łukasz Kalwiński
tel: 89 642 94 56
email: um@um.ostroda.pl
pokój 103

Inspektor ds. ewidencji ludności
Adrianna Kordalska
tel: 89 642 94 57
email: um@um.ostroda.pl
pokój 105

Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej
Anna Gęstwicka
tel: 89 642 94 55
email: um@um.ostroda.pl
pokój 105

Kierownik
Ewa Gubernat
tel:  89 642 94 68
pokój 108

Z-ca kierownika
Aniela Danowska
tel:  89 642 94 80
pokój 106

Inspektor
Dorota Kubacka
tel:  89 642 94 25
pokój 110

Naczelnik Wydziału
Łukasz Żarkiewicz
tel: 89 642 94 52
email: um@um.ostroda.pl
pokój 301

Inspektor ds. realizacji inwestycji
Wojciech Spittal
tel: 89 642 94 16
email: um@um.ostroda.pl
pokój 301

Inspektor ds. realizacji inwestycji
Leszek Piotrowski
tel: 89 642 94 59
email: um@um.ostroda.pl
pokój 301

Naczelnik Wydziału
Bożena Ratajczyk
tel: 89 642 94 08
email: um@um.ostroda.pl
pokój 113

Inspektor ds. finansowych
Jolanta Wieczorek-Werbel
tel: 89 642 94 27
email: um@um.ostroda.pl
pokój 116

Inspektor ds. oświatowych
Agnieszka Andrzejewska
tel: 89 642 94 47
email: um@um.ostroda.pl
pokój 114

Inspektor ds. oświatowych
Piotr Gorzelewski
tel: 89 642 94 45
email: um@um.ostroda.pl
pokój 115

Inspektor ds. społecznych
Olga Plezia
tel: 89 642 94 74
email: um@um.ostroda.pl
pokój 115

Referent ds. kultury i sportu
Małgorzata Nastula
tel: 89 642 94 42
email: um@um.ostroda.pl
pokój 115

Naczelnik Wydziału
Małgorzata Nowicka
tel: 89 642 94 23
email: um@um.ostroda.pl
pokój 201G

Inspektor ds. gospodarki gruntami
Jarosław Halman
tel: 89 642 94 72
email: um@um.ostroda.pl
pokój 203G

Inspektor ds. gospodarki gruntami
Dagmara Wereda
tel: 89 642 94 71
email: um@um.ostroda.pl
pokój 204G

Podinspektor ds. gospodarki gruntami
Katarzyna Zakrzewska
tel: 89 642 94 69
email: um@um.ostroda.pl
pokój 202G

Inspektor ds. gospodarki gruntami
Konrad Nalewajko
tel: 89 642 94 24
email: um@um.ostroda.pl
pokój 202G

Inspektor ds. gospodarki gruntami
Anna Margalska
tel: 89 642 94 22
email: um@um.ostroda.pl
pokój 204G

Inspektor ds. geod. i gospodarki nieruchomościami
Henryk Stramski
tel: 89 642 94 70
email: um@um.ostroda.pl
pokój 202G

Audytor Wewnętrzny
Magdalena Klukowska
tel: 89 642 94 32
email: um@um.ostroda.pl
pokój 209

Naczelnik Wydziału
Sylwia Zambrzycka
tel: 89 642 94 61
email: um@um.ostroda.pl
pokój 305

Inspektor ds. ochrony środowiska
Beata Janowiak
tel: 89 642 94 18
email: um@um.ostroda.pl
pokój 304

Inspektor ds. gospodarki komunalnej
Izabela Belowska
tel: 89 642 94 33
email: um@um.ostroda.pl
pokój 307

Inspektor ds. gospodarki komunalnej
Grażyna Petka
tel: 89 642 94 17
email: um@um.ostroda.pl
pokój 307

Podinspektor ds. infrastruktury drogowej
Magdalena Zumbrzycka
tel: 89 642 94 60
email: um@um.ostroda.pl
pokój 304

Inspektor ds. infrastruktury drogowej
Krystian Cichorek
tel: 89 642 94 73
email: um@um.ostroda.pl
pokój 304

Kierownik biura

tel: 89 642 94 19
email:
pokój 215

Inspektor ds. komunikacji społecznej

tel: 89 642 94 64
email: um@um.ostroda.pl
pokój 215a

Inspektor ds. promocji i rozwoju turystyki
Paweł Krupiński
tel: 89 642 94 64
email: um@um.ostroda.pl
pokój 215a

 

 

 

Kierownik Referatu
Jolanta Gadomska
tel: 89 642 94 06
email: um@um.ostroda.pl
pokój 306

Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
Rafał Włodarski
tel: 89 642 94 41
email: um@um.ostroda.pl
pokój 302

Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
Przemysław Prella
tel: 89 642 94 48
email: um@um.ostroda.pl
pokój 302

Inspektor ds. gromadzenia i analizy danych
Mariusz Szymczyk
tel: 89 642 94 64
email: um@um.ostroda.pl
pokój 215a

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej
Natalia Orzechowska
tel: 89 642 94 21
email: um@um.ostroda.pl
pokój 214

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej
Damian Augustyniak
tel: 89 642 94 21
email: um@um.ostroda.pl
pokój 214

Kierownik Biura
Karol Żurański
tel: 89 642 94 39
email: um@um.ostroda.pl
pokój 207

Inspektor ds. Zamówień Publicznych
Magdalena Kaliszewska
tel: 89 642 94 77
email: um@um.ostroda.pl

Inspektor ds. Zamówień Publicznych
Małgorzata Borchert
tel: 89 642 94 63
email: um@um.ostroda.pl

Radca Prawny UM
Michał Korwek
tel: 89 642 94 84
email: um@um.ostroda.pl
pokój 212

Inspektor ds. kadr
Ewa Legucka
tel: 89 642 94 05
email: um@um.ostroda.pl
pokój 213


Inspektor ds. Ochrony Danych
Jacek Pietrzyk
tel: 89 642 94 30
email: um@um.ostroda.pl
pokój 016

Komendant Straży Miejskiej
Andrzej Bartnicki
tel: 89 642 94 07
email: um@um.ostroda.pl

Komenda Straży Miejskiej CENTRALA
tel: 89 646 30 00
tel: 986 (bezpłatny)
email: um@um.ostroda.pl
Wejście od zewnętrznej strony budynku

Dozór
Pracownicy Gospodarczy
tel: 89 642 94 31
pokój 1

Jednostki organizacyjne