Dane podstawowe dla Gminy Miejskiej Ostróda:
Ul. Mickiewicza 24
14-100 Ostróda
REGON: 510743404
NIP: 741-209-06-54

Dane podstawowe dla Urzędu Miejskiego w Ostródzie:
Ul. Mickiewicza 24
14-100 Ostróda
REGON: 000524430
NIP: 741-00-10-958

Konto bankowe do opłaty skarbowej, podatków, dzierżaw, wieczystego użytkowania:
Bank Millenium
19 1160 2202 0000 0005 0164 4789
kod SWIFT banku BIGBPLPW 19 1160 2202 0000 0005 0164 4789

Konto bankowe do opłaty za udostępnienie danych ze zbioru PESEL
Bank Millenium
92 1160 2202 0000 0005 0024 2019

Lista placówek, w których można dokonywać bez prowizyjnych wpłat: opłaty skarbowej, podatków, dzierżaw, wieczystego użytkowania i innych na rzecz Gminy Miejskiej Ostróda.

Biuro Obsługi Interesanta
(89) 642 94 00

E-mail:
um@um.ostroda.pl

Urząd Miejski w Ostródzie czynny:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30

Kasa Urzędu czynna w godzinach: poniedziałek 9:30 – 15:30, wtorek – piątek 8:00 – 13:30

Burmistrz Miasta przyjmuje Interesantów we wtorki w godzinach 13.00- 15.00, po uprzednim umówieniu w Sekretariacie  tel. 89 642 94 50.

Lista jednostek nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego.

Widzisz problem z infrastrukturą – Zgłoś problem i przyspiesz naszą reakcję

  Formularz kontaktowy

  Wydziały

  Zbigniew Michalak
  tel: 89 642 94 50
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 217

  Burmistrz przyjmuje Interesantów we wtorki w godz. 13.00 – 15.00
  po uprzednim umówieniu w Sekretariacie - tel.89 642 94 50, p.219

  Agnieszka Krupa
  tel: 89 642 94 50
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 216

  Zastępca Burmistrza przyjmuje Interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godz. 13.00 – 15.00
  po uprzednim umówieniu w Sekretariacie - tel.89 642 94 50, p.219

  Elżbieta Socha
  tel: 89 642 94 82
  email: sekretarz@um.ostroda.pl
  pokój 220

  Skarbnik Miasta
  Wioletta Palmowska
  tel: 89 642 94 13
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 121

  Zastępca Skarbnika
  Malwina Gudaczewska
  tel: 89 6429415
  email: um@um.ostroda.pl

  Podinspektor ds. obsługi kasy
  Lidia Welenc
  tel: 89 642 94 11
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 111

  Podinspektor ds. księgowości budżetowej
  Jolanta Ziółkowska
  tel: 89 642 94 76
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 125

  Inspektor ds. księgowości budżetowej
  Monika Wojtas
  tel: 89 642 94 36
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 125

  Inspektor ds. księgowości budżetowej
  Anna Nowosad
  tel: 89 642 94 36
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 125

  Inspektor ds. księgowości budżetowej
  Paulina Załęgowska
  tel: 89 642 94 62
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 111

  Inspektor ds. wymiaru podatków
  Joanna Szaniawska
  tel: 89 642 94 09
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 123

  Podinspektor ds. wymiaru podatków
  Anna Bober
  tel: 89 642 94 37
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 123

  Inspektor ds. wymiaru podatków
  Anna Małkowska
  tel: 89 642 94 38
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 124

  Inspektor ds. windykacji
  Magdalena Blank
  tel: 89 642 94 67
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 124

  Inspektor ds. podatku VAT
  Anna Kwiatek
  tel: 89 642 94 36
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 125

  Kierownik referatu
  Karol Duda
  tel: 89 642 94 50
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 119

  Podinspektor ds. obsługi sekretariatu
  Bożena Gruszecka
  tel: 89 642 94 50
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 219

  Inspektor ds.obsługi kancelarii i interesantów

  tel: 89 642 94 20
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 219

  Punkt Obsługi Interesanta
  Jolanta Jamruszkiewicz
  tel: 89 642 94 00
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 119

  Archiwista
  Ewa Brzózka
  tel: 89 642 94 00
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 119

  Informatyk
  Łukasz Syga
  tel: 89 642 94 43
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 021

  Informatyk
  Rafał Rafalski
  tel: 89 642 94 44
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 021

  Naczelnik Wydziału
  Izabela Długosz
  tel: 89 642 94 29
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 102

  Inspektor ds. dowodów osobistych
  Beata Wiśniewska
  tel: 89 642 94 14
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 103

  Inspektor ds. dowodów osobistych
  Magdalena Kosecka
  tel: 89 642 94 54
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 105

  Inspektor ds. ewidencji ludności
  Łukasz Kalwiński
  tel: 89 642 94 56
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 103

  Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej
  Anita Titz
  tel: 89 642 94 57
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 105

  Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej
  Anna Gęstwicka
  tel: 89 642 94 55
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 105

  Kierownik
  Ewa Gubernat
  tel:  89 642 94 68
  pokój 108

  Z-ca kierownika
  Aniela Danowska
  tel:  89 642 94 80
  pokój 106

  Inspektor
  Dorota Kubacka
  tel:  89 642 94 25
  pokój 110

  Naczelnik Wydziału
  Łukasz Żarkiewicz
  tel: 89 642 94 52
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 301

  Inspektor ds. realizacji inwestycji
  Wojciech Spittal
  tel: 89 642 94 16
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 301

  Inspektor ds. realizacji inwestycji
  Leszek Piotrowski
  tel: 89 642 94 59
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 301

  Naczelnik Wydziału
  Bożena Ratajczyk
  tel: 89 642 94 08
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 113

  Inspektor ds. finansowych
  Jolanta Wieczorek-Werbel
  tel: 89 642 94 27
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 116

  Inspektor ds. oświatowych
  Agnieszka Andrzejewska
  tel: 89 642 94 47
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 114

  Inspektor ds. oświatowych
  Piotr Gorzelewski
  tel: 89 642 94 45
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 115

  Inspektor ds. społecznych
  Olga Plezia
  tel: 89 642 94 74
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 115

  Referent ds. kultury i sportu
  Małgorzata Nastula
  tel: 89 642 94 42
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 115

  Naczelnik Wydziału
  Małgorzata Nowicka
  tel: 89 642 94 23
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 201G

  Inspektor ds. gospodarki gruntami
  Jarosław Halman
  tel: 89 642 94 72
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 203G

  Inspektor ds. gospodarki gruntami
  Dagmara Wereda
  tel: 89 642 94 71
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 204G

  Podinspektor ds. gospodarki gruntami
  Katarzyna Zakrzewska
  tel: 89 642 94 69
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 202G

  Inspektor ds. gospodarki gruntami
  Konrad Nalewajko
  tel: 89 642 94 24
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 202G

  Inspektor ds. gospodarki gruntami
  Anna Margalska
  tel: 89 642 94 22
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 204G

  Inspektor ds. geod. i gospodarki nieruchomościami
  Henryk Stramski
  tel: 89 642 94 70
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 202G

  Audytor Wewnętrzny
  Magdalena Klukowska
  tel: 89 642 94 32
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 209

  Inspektor ds. gromadzenia i analizy danych
  Mariusz Szymczyk
  tel: 89 642 94 64
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 215a

  Naczelnik Wydziału
  Sylwia Zambrzycka
  tel: 89 642 94 61
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 305

  Inspektor ds. ochrony środowiska
  Beata Janowiak
  tel: 89 642 94 18
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 304

  Inspektor ds. gospodarki komunalnej
  Izabela Belowska
  tel: 89 642 94 33
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 307

  Inspektor ds. gospodarki komunalnej
  Grażyna Petka
  tel: 89 642 94 17
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 307

  Podinspektor ds. infrastruktury drogowej
  Magdalena Zumbrzycka
  tel: 89 642 94 60
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 304

  Inspektor ds. infrastruktury drogowej
  Krystian Cichorek
  tel: 89 642 94 73
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 304

  Kierownik biura

  tel: 89 642 94 19
  email:
  pokój 215

  Inspektor ds. komunikacji społecznej

  tel: 89 642 94 64
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 215a

  Inspektor ds. promocji i rozwoju turystyki
  Paweł Krupiński
  tel: 89 642 94 64
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 215a

   

   

   

  Kierownik Referatu
  Jolanta Gadomska
  tel: 89 642 94 06
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 306

  Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
  Rafał Włodarski
  tel: 89 642 94 41
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 302

  Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
  Przemysław Prella
  tel: 89 642 94 48
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 302

  Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej
  Natalia Orzechowska
  tel: 89 642 94 21
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 214

  Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej
  Damian Augustyniak
  tel: 89 642 94 21
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 214

  Kierownik Biura
  Karol Żurański
  tel: 89 642 94 39
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 207

  Inspektor ds. Zamówień Publicznych
  Magdalena Kaliszewska
  tel: 89 642 94 77
  email: um@um.ostroda.pl

  Inspektor ds. Zamówień Publicznych
  Małgorzata Borchert
  tel: 89 642 94 63
  email: um@um.ostroda.pl

  Radca Prawny UM
  Michał Korwek
  tel: 89 642 94 84
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 212

  Inspektor ds. kadr
  Ewa Legucka
  tel: 89 642 94 05
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 213


  Inspektor ds. Ochrony Danych
  Jacek Pietrzyk
  tel: 89 642 94 30
  email: um@um.ostroda.pl
  pokój 016

  Komendant Straży Miejskiej
  Andrzej Bartnicki
  tel: 89 642 94 07
  email: um@um.ostroda.pl

  Komenda Straży Miejskiej CENTRALA
  tel: 89 646 30 00
  tel: 986 (bezpłatny)
  email: um@um.ostroda.pl
  Wejście od zewnętrznej strony budynku

  Dozór
  Pracownicy Gospodarczy
  tel: 89 642 94 31
  pokój 1

  Jednostki organizacyjne