Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5


Konsultacje społeczne
Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030

 

W związku z zakończeniem prac nad opracowaniem projektu Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030, zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie opinii na temat przedmiotowego dokumentu.

Konsultacje społeczne polegają na zgłoszeniu uwag i opinii do projektu dokumentuwyłącznie na „Formularzu konsultacyjnym do projektu „Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030” w terminie do 15.01.2020 r. w formie:

  1. drogą elektroniczną na adres: zwiazek@um.ostroda.pl (w tytule e-maila należy wpisać „konsultacje społeczne”);
  2. drogą korespondencyjną na adres: Związek Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda (z dopiskiem „konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030”).

Uwagi i opinie wniesione w inny sposób niż opisany powyżej i bez wskazania imienia
i nazwiska osoby zgłaszającejzastrzeżenia do projektu oraz po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

 

Poniżej można pobrać w wersji elektronicznejprojekt Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030, Formularz konsultacyjny.

Do pobrania

1.   Projekt Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-203

2.   Formularz konsultacyjny projektu Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030