Mapa witryny

21 grudnia 2016

Certyfikat ISO dla Urzędu Miejskiego

W związku z upływem terminu ważności certyfikatu w dniu 7 listopada 2016 r. Urząd Miejski w Ostródzie poddał się audytowi odnowienia ISO, który został przeprowadzony przez Auditorów Polskiej Izby Handlu Zagranicznego. W związku z ogłoszeniem normy ISO 9001:2015 zastępującej dotychczasową ISO

W związku z upływem terminu ważności certyfikatu w dniu 7 listopada 2016 r. Urząd Miejski w Ostródzie poddał się audytowi odnowienia ISO, który został przeprowadzony przez Auditorów Polskiej Izby Handlu Zagranicznego. W związku z ogłoszeniem normy ISO 9001:2015 zastępującej dotychczasową ISO 9001:2009 Urząd Miejski dostosował system zarządzania jakością do wymagań nowej normy.

Pozytywny wynik audytu skutkował wydaniem nowego Certyfikatu Systemu Zarządzana Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2015 dla Urzędu.