Mapa witryny

13.05.2020

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Burmistrz Miasta Ostróda ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 1 m. Ostróda przy ul. Partyzantów, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkaniowe, oznaczonej w…

 

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

 

Burmistrz Miasta Ostróda ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 1 m. Ostróda przy ul. Partyzantów, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkaniowe, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 31/1, o powierzchni 0,0819 ha, księga wieczysta EL1O/00041715/7.

Cena wywoławcza brutto – 82.000,00 zł.

Wadium – 16.000,00 zł.

Postąpienie nie mniejsze niż 820,00 zł.

Przetarg odbędzie się o godzinie 1200, w dniu 18.06.2020r. w sali nr 208 Urzędu Miejskiego w Ostródzie, przy ul. Adama Mickiewicza 24.

Wadium w PLN należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Ostródzie lub na konto w BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 91 2030 0045 1110 0000 0244 7620, do dnia 15.06.2020r.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 24 , umieszczono na stronie internetowej urzędu (www.ostroda.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/).

Informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Ostródzie, tel. (0-89) 642-94-72.