Mapa witryny

17.09.2021

Ostróda, dnia 17 września 2021r. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu Burmistrz Miasta Ostróda ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 4 m. Ostróda przy ul. Nadrzecznej, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele usługowe, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 29, o powierzchni 0,0985 ha, księga wieczysta EL1O/00037195/4. […]

Ostróda, dnia 17 września 2021r.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Burmistrz Miasta Ostróda ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 4 m. Ostróda przy ul. Nadrzecznej, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele usługowe, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki
29,
o powierzchni
0,0985 ha, księga wieczysta EL1O/00037195/4.

Cena wywoławcza brutto – 129.000,00 zł.

Wadium – 25.000,00 zł.

Postąpienie nie mniejsze niż 1.290,00 zł.

Przetarg odbędzie się o godzinie 1200, w dniu 04.11.2021r. w sali nr 208 Urzędu Miejskiego w Ostródzie, przy ul. Adama Mickiewicza 24.

Wadium w PLN należy wpłacić na konto w Banku Millennium S.A. nr :

PL 75 1160 2202 0000 0005 0177 4537, do dnia 29.10.2021r.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 24 , umieszczono na stronie internetowej urzędu pod adresem (
www.ostroda.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem (http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/).

Informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego
w Ostródzie, tel. (0-89) 642-94-72.