Mapa witryny

11.12.2020

Burmistrz Miasta Ostróda informuje, że w myśl przepisów § 5 ust. 2 oraz § 9 ust. 4 Regulaminu stypendiów sportowych oraz warunków i trybu przyznawania nagród w Gminie Miejskiej Ostróda za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej (Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/156/2020 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 20 maja 2020 r.) […]

Burmistrz Miasta Ostróda informuje, że w myśl przepisów § 5 ust. 2 oraz § 9 ust. 4 Regulaminu stypendiów sportowych oraz warunków i trybu przyznawania nagród w Gminie Miejskiej Ostróda za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej (Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/156/2020 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 20 maja 2020 r.)

Wnioski o przyznanie stypendium sportowego oraz nagrody za osiągnięcia sportowe uzyskane w 2020 r., wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w Urzędzie Miejskim w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24, w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.

Szczegóły oraz dokumenty do pobrania: https://bipostroda.warmia.mazury.pl/5642/informacja-dotyczaca-skladania-wnioskow-o-przyznanie-stypendium-sportowego-oraz-nagrody-za-osiagniecia-sportowe-uzyskane-w-2020-r.-nieprzekraczalny-termin-skladania-do-dnia-31-grudnia-2020-r..html