Mapa witryny

06.09.2021

Ostróda, dnia 03.09.2021r. I N F O R M A C J A Burmistrz Miasta Ostróda informuje, że w dniu 02.09.2021r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 24 przeprowadzono pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 4 m. Ostróda przy ul. Nadrzecznej, przeznaczonej w miejscowym planie […]

Ostróda, dnia 03.09.2021r.

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Ostróda informuje, że w dniu 02.09.2021r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 24 przeprowadzono pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 4 m. Ostróda przy ul. Nadrzecznej, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele usługowe, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 29,
o powierzchni
0,0985 ha, księga wieczysta nr EL1O/00037195/4.

Cena wywoławcza brutto 139.000,00 zł.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ nikt do niego nie przystąpił.