Mapa witryny

20.11.2020

Burmistrz Miasta Ostróda informuje, że w dniu 19 listopada 2020r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 24 przeprowadzono drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niewyodrębnionego lokalu niemieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 157,74 m2 do którego przynależy piwnica o powierzchni 15,75 m2, położonego w budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 11, w […]

Burmistrz Miasta Ostróda informuje, że w dniu 19 listopada 2020r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 24 przeprowadzono drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niewyodrębnionego lokalu niemieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 157,74 m2 do którego przynależy piwnica o powierzchni 15,75 m2, położonego w budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 11, w obrębie 8 m. Ostróda, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 150/6 o powierzchni 506 m2, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie prowadzi księgę wieczystą EL1O/00006705/7 wraz z udziałem 189/1000 części w nieruchomości wspólnej.

Cena wywoławcza 150.000,00 zł.

Nabywca lokalu został ustalony Pan Marcin Lipnicki.

Cena osiągnięta w przetargu- 151.500,00 zł, słownie : sto pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych.