Mapa witryny

17.09.2021

Ostróda, dnia 17.09.2021r.   I N F O R M A C J A  Burmistrz Miasta Ostróda informuje, że w dniu 09.09.2021r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 24 przeprowadzono pierwszy przetarg ustny ograniczony ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 8 m. Ostróda przy ul. Józefa Wybickiego, […]

Ostróda, dnia 17.09.2021r.

 

I N F O R M A C J A

 Burmistrz Miasta Ostróda informuje, że w dniu 09.09.2021r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 24 przeprowadzono pierwszy przetarg ustny ograniczony ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 8 m. Ostróda przy ul. Józefa Wybickiego, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 69/9,o powierzchni 456 m2, księga wieczysta EL1O/00036904/1.
Cena wywoławcza brutto: 92.000,00 zł.
Do przetargu zgłosiły się i zostały dopuszczone 3 osoby.
Nabywcą nieruchomości została ustalona Pani Monika Wieczorek.
Cena osiągnięta w przetargu: 94.000,00 zł.