Mapa witryny

19.05.2023

Ostróda, dnia 19.05.2023 r. I N F O R M A C J A Burmistrz Miasta Ostróda informuje, że w dniu 11.05.2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 24 przeprowadzono drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 10 m. Ostróda przy ul. Hurtowej, przeznaczonej w […]

Ostróda, dnia 19.05.2023 r.

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Ostróda informuje, że w dniu 11.05.2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 24 przeprowadzono drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 10 m. Ostróda przy ul. Hurtowej, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele produkcyjno-usługowe (symbol PU3,1PU), oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 185/13, o powierzchni 0,3643 ha, księga wieczysta EL1O/00015330/3.

Cena wywoławcza brutto 216.000,00 zł.
Do przetargu została dopuszczona 1 osoba.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.