Mapa witryny

23.04.2021

Ostróda, dnia 23 kwietnia 2021r. I N F O R M A C J A Burmistrz Miasta Ostróda informuje, że w dniu 22.04.2021r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 24 przeprowadzono trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 8 m. Ostróda przy ul. 11 Listopada, przeznaczonej […]

Ostróda, dnia 23 kwietnia 2021r.

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Ostróda informuje, że w dniu 22.04.2021r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 24 przeprowadzono trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 8 m. Ostróda przy ul. 11 Listopada, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkaniowo-usługowe, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 15/4, o powierzchni 0,1132 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr EL1O/00038886/2.
Cena wywoławcza brutto 250.000,00 zł.
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ nikt do niego nie przystąpił.

 

Do pobrania:
Informacja o wyniku III przetargu 15-4 ul. 11 Listopada, negatywny.pdf