Mapa witryny

29.07.2022

I N F O R M A C J A   Burmistrz Miasta Ostróda informuje, że w dniu 21.07.2022r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 24 przeprowadzono pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 11 m. Ostróda przy ul. Plebiscytowej, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego […]

I N F O R M A C J A

 

Burmistrz Miasta Ostróda informuje, że w dniu 21.07.2022r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 24 przeprowadzono pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 11 m. Ostróda przy ul. Plebiscytowej, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele usługowe, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 56/76 o powierzchni 0,0552 ha, księga wieczysta EL1O/00044532/1.

Cena wywoławcza brutto 64.000,00 zł.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ nikt do niego nie przystąpił.