Mapa witryny

29.07.2022

I N F O R M A C J A Burmistrz Miasta Ostróda informuje, że w dniu 21.07.2022r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 24 przeprowadzono pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 11 m. Ostróda przy ul. Plebiscytowej, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na […]

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Ostróda informuje, że w dniu 21.07.2022r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 24 przeprowadzono pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 11 m. Ostróda przy ul. Plebiscytowej, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele usługowe, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 56/75, o powierzchni 0,0184 ha, księga wieczysta nr  EL1O/00044532/1.

Cena wywoławcza brutto 22.500,00 zł.

Do przetargu zgłosiła się i zostały dopuszczone 2 osoby.

Nabywcą nieruchomości zostali ustaleni Krzysztof Baranowski, Piotr Kolaj – Spółka Cywilna „Centralne Biuro Zabezpieczeń”.

Cena osiągnięta w przetargu: 22.730,00 zł.