Mapa witryny

27.08.2021

Ostróda, dnia 27.08.2021r.   I N F O R M A C J A Burmistrz Miasta Ostróda informuje, że w dniu 26.08.2021r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 24 przeprowadzono pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 1 m. Ostróda przy ul. Partyzantów, przeznaczonej w miejscowym […]

Ostróda, dnia 27.08.2021r.

 

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Ostróda informuje, że w dniu 26.08.2021r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 24 przeprowadzono pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 1 m. Ostróda przy ul. Partyzantów, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkaniowe, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 35/4, o powierzchni 0,2080 ha, księga wieczysta EL1O/00041721/2.

Cena wywoławcza brutto 190.000,00 zł.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ nikt do niego nie przystąpił.