Mapa witryny

20.09.2022

Ostróda, dnia 20 września 2022r. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 11 m. Ostróda przy ul. Plebiscytowej, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele usługowe, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 56/76, o powierzchni 552 m2, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie […]

Ostróda, dnia 20 września 2022r.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 11 m. Ostróda przy ul. Plebiscytowej, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele usługowe, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 56/76, o powierzchni 552 m2, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr  EL1O/00044532/1.

  1. Joanna Korzus-Oleszkiewicz.

Komisja Przetargowa:

  1. Przewodniczący Jarosław Halman
  2. złonkowie Henryk Stramski
  3. Katarzyna Zakrzewska

Lista została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie na stronie internetowej urzędu oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu w dniu 20 września 2022r.