Mapa witryny

06.09.2021

Ostróda, dnia 6 września 2021r. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 8 m. Ostróda przy ul. Józefa Wybickiego, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami – teren przeznaczony na polepszenie warunków zagospodarowania terenów sąsiednich bez możliwości wydzielenia […]

Ostróda, dnia 6 września 2021r.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie
8 m. Ostróda przy ul. Józefa Wybickiego, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z usługami – teren przeznaczony na polepszenie warunków zagospodarowania terenów sąsiednich bez możliwości wydzielenia samodzielnej działki budowlanej
, oznaczonej
w ewidencji gruntów numerem działki 69/9, o powierzchni 456 m
2, dla której Sąd Rejonowy
w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr EL1O/00036904/1.

  1. Monika Wieczorek.

  2. Teresa i Tadeusz Wszołkowscy.

Komisja przetargowa:

  1. Przewodniczący Jarosław Halman …………………………….

  2. Członkowie Henryk Stramski …………………………….

  3. Konrad Nalewajko ……………………………..

  4. Dagmara Wereda ………………………..

Lista została opublikowana w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu w dniu 6 września 2021r.

.