Mapa witryny

28.03.2024

Gmina Miejska Ostróda działając zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079), ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnej realizacji projektu pt. „Włączeni w edukację – rozwijanie i wskazywanie mocnych stron uczniów” zwanego dalej […]

Gmina Miejska Ostróda działając zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079), ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnej realizacji projektu pt. „Włączeni w edukację – rozwijanie i wskazywanie mocnych stron uczniów” zwanego dalej Projektem, finansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, Priorytet 6 Edukacja i kompetencje EFS+, Działanie 6.3 Edukacja ogólnokształcąca, Cel szczegółowy f: Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Do pobrania:
Ogloszenie o naborze Partnera do projektu_Wlaczeni_w_edukacje.pdf
List intencyjny_Wlaczeni_w_edukacje.pdf
Formularz_ofertowy_Wlaczeni_w_edukacje.docx