Mapa witryny

05.01.2023

Wszelkie informacje dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Ostróda: https://bipostroda.warmia.mazury.pl/informacja/6842/ogloszenie-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-z-zakresu-nauki-edukacji-oswiaty-i-wychowania-w-roku-budzetowym-2023-pt.-dowoz-dzieci-i-mlodziezy-z-niepelnosprawnosciami-z-terenu-gminy-miejskiej-ostroda-do-placowek-edukacyjnych-psoni-w-ostrodzie.html