Mapa witryny

31.08.2022

Ostróda, dnia 1 września 2022r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899, ze .zm.), Burmistrz Miasta Ostróda podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 1 września 2022 r. do […]

Ostróda, dnia 1 września 2022r.


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899, ze .zm.), Burmistrz Miasta Ostróda podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 1 września 2022 r. do dnia 22 września 2022r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
1. Działka nr 418/50.
a) Powierzchnia 287 m2.
b) Położona w obrębie 1 m. Ostróda, przy ul. Szosa Elbląska.
c) Księga wieczysta Nr EL1O/00022370/7.
d) Przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkaniowo – usługowe.
e) Cena brutto: 47.970,00 zł, w tym podatek VAT wg. stawki 23% 8.970,00 zł.
f) Opis nieruchomości: Działka położona jest w strefie pośredniej m. Ostróda przy ul. Szosa Elbląska na terenie osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „Drwęckie”. Dojazd do działki odbywa się ul. Adama Mickiewicza i Szosa Elbląska o nawierzchni asfaltowej. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się działki zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi z lat 70-tych i 80-tych XX w. oraz przychodnia zdrowia. W pobliżu znajduje się kościół, przystanek autobusowy, zespół ogródków działkowych oraz kilka niewielkich punktów handlowo-usługowych. Działka posiada kształt nieregularny, wieloboczny. W ewidencji gruntów sklasyfikowana jest jako użytek gruntowy o symbolu „Bp”–zurbanizowane tereny niezabudowane. Teren działki płaski, ogrodzony w ramach jednej posesji z działką nr 418/5, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Sposób zagospodarowania terenu: podwórze, ogródek (trawnik). Przez działkę przebiegają przyłącza: gazowe i wodociągowe. Działka znajduje się w zasięgu pełnego uzbrojenia technicznego.
g) Art. 35, ust. 2 pkt 5, 7, 8, 9 i 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899, ze. zm.) – nie dotyczy.

Uwaga: Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w obrębie 1 m. Ostróda przy ul. Szosa Elbląska 19 E, oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 418/5.

2. Działki nr 418/47 i 418/49 ( udział ½ części).
a) Powierzchnia 68 m2.
b) Położone w obrębie 1 m. Ostróda, przy ul. Szosa Elbląska.
c) Księga wieczysta Nr EL1O/00055361/1.
d) Działka nr 418/47 przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele zieleni izolacyjnej. Działka nr 418/49 przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkaniowo – usługowe.
e) Cena udziału ½ części brutto: 5.505,00 zł, w tym podatek VAT wg. stawki 23% 1.035,00 zł.
f) Opis nieruchomości: Działka położona jest w strefie pośredniej m. Ostróda przy ul. Szosa Elbląska na terenie osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „Drwęckie”. Dojazd do działki odbywa się ul. Adama Mickiewicza i Szosa Elbląska o nawierzchni asfaltowej. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się działki zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi z lat 70-tych i 80-tych XX w. oraz przychodnia zdrowia. W pobliżu znajduje się kościół, przystanek autobusowy, zespół ogródków działkowych oraz kilka niewielkich punktów handlowo usługowych. Działki położone w bezpośrednim sąsiedztwie i stanowią jedną gospodarczą całość. W ewidencji gruntów sklasyfikowana jest jako użytek gruntowy o symbolu „Bp” zurbanizowane tereny niezabudowane. Teren działki płaski, niezabudowany, częściowo ogrodzony. Sposób zagospodarowania terenu: w większej części wjazd na posesje zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym nr 19E, nawierzchnia szutrowa. W mniejszej części ( od strony północnej trawnik – fragment ogródka). Działki znajdują się w zasięgu pełnego uzbrojenia technicznego.
g) Art. 35, ust. 2 pkt 5, 7, 8, 9 i 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899, ze. zm.) – nie dotyczy.

Uwaga: Sprzedaż udziału ½ części w drodze bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w obrębie 1 m. Ostródy przy ul. Szosa Elbląska 19 E, oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 418/5.

Uwaga: Osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej powołanej ustawy przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, w przypadku zamiaru skorzystania ze swojego uprawnienia muszą złożyć wniosek o nabycie oraz oświadczenie, że wyrażają zgodę na ustaloną cenę, w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.