Mapa witryny

28.03.2024

Ostróda, dnia 28 marca 2024 r.   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344, ze zm.), Burmistrz Miasta Ostróda podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 28 marca 2024 […]

Ostróda, dnia 28 marca 2024 r.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344, ze zm.), Burmistrz Miasta Ostróda podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 28 marca 2024 r. do dnia 18 kwietnia 2024 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Działka Nr Powierzchnia (ha) Nr księgi wieczystej  Położenie

 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Cena
196/14

 196/17

    0,1628

     0,0886

 EL1O/00024473/3 Obręb 10
m. Ostróda,
ul. Grunwaldzka
(3U)- zabudowa usługowa.

Teren na polepszenie warunków zagospodarowania działek sąsiednich

648 500,28 zł,
w tym podatek  VAT wg. stawki 23% – 121 264,28 zł.

Opis nieruchomości: Działki nr 196/14 i 196/17 położone są w południowo-wschodniej części miasta Ostróda przy ul. Grunwaldzkiej, stanowiącej wjazd do miasta od strony Olsztyna. Lokalizacja nieruchomości w dzielnicy usługowej miasta na terenie „Areny Ostróda”, w odległości około 250 mw linii prostej od drogi ekspresowej S7 i takiej samej odległości od Jeziora Sajmino. Działki mają nieregularne kształty, zbliżone do wydłużonych wieloboków. Ukształtowanie terenu płaskie, działki niezabudowane, stanowią tereny komunikacyjne (ciągi pieszo-jezdne, miejsca parkingowe) dla działek sąsiednich, do których przylegają. Działki nieogrodzone, miejscami utwardzone płytami betonowymi lub kostką brukową, w pozostałej części porośnięte trawą. W zasięgu działek występują podstawowe urządzenia infrastruktury technicznej: wodociąg, kanalizacja, sieć energetyczna i telekomunikacyjna.
Działki posiadają pośredni dostęp do drogi publicznej – drogi powiatowej 3012N poprzez działkę nr 196/24. Odległość od podstawowych obiektów handlowych wynosi około 600 m. Nieruchomość jest dobrze skomunikowana z pozostała częścią miasta.

Art. 35, ust. 2 pkt  5, 7, 8, 9 i 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344, ze zm.) – nie dotyczy.

Uwaga: Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w obrębie 10 m. Ostródy przy ul. Grunwaldzkiej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 196/10.

Uwaga: Osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej powołanej ustawy przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, w przypadku zamiaru skorzystania ze swojego uprawnienia muszą złożyć wniosek o nabycie oraz oświadczenie, że wyrażają zgodę na ustaloną cenę, w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.