Mapa witryny

16.03.2023

Ostróda, dnia 16 marca 2023 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344), Burmistrz Miasta Ostróda podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 16 marca 2023 r. do dnia […]

Ostróda, dnia 16 marca 2023 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344), Burmistrz Miasta Ostróda podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 16 marca 2023 r. do dnia 6 kwietnia 2023 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

  1. Działka nr 354/68.
  1. Powierzchnia 145 m2.
  2. Położona w obrębie 8 m. Ostróda, przy ul. Józefa Wybickiego.
  3. Księga wieczysta EL1O/00039859/1.
  4. Przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkaniowo-usługowe ( symbol 2MU).
  5. Cena nieruchomości brutto: 45 633,00, w tym podatek VAT wg. stawki 23% – 8 533,00 zł.
  6. Opis nieruchomości: Działka położona jest w strefie centralnej m. Ostróda przy ul. Józefa Wybickiego. W najbliższym sąsiedztwie nieruchomości znajduje się działka zabudowana nowym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w pobliżu przeważa nisko intensywna (głównie parterowa) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Ulica Józefa Wybickiego posiada nawierzchnię brukowaną. Lokalizacja atrakcyjna dla funkcji mieszkaniowej. Sąsiedztwo funkcji bezkonfliktowe, brak zagrożeń środowiskowych. Odległość od centrum miasta wynosi ok. 700 m. Działka niezabudowana, w większości porośnięta trawą, posiada kształt wydłużony, w ewidencji gruntów sklasyfikowana jest jako użytek gruntowy o symbolu „Bp” – zurbanizowane tereny niezabudowane. Teren działki z łagodnym spadkiem w kierunku północnym. W części północnej działki znajduje się urządzony, utwardzony kostką betonową typu „polbruk” zjazd z drogi publicznej ( powierzchnia części utwardzonej ok. 29 m2). Przez działkę przebiega przyłącze gazowe, na działce znajduje się szafka gazowa. Przez południowy narożnik działki przebiega podziemny kabel energetyczny. Przyległy teren posiada pełne uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej.
  7. 35, ust. 2 pkt 5, 7, 8, 9 i 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344) – nie dotyczy.

Uwaga: Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w obrębie 8 m. Ostródy przy ul. Józefa Wybickiego, oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 70/7.

 Uwaga: Osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej powołanej ustawy przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, w przypadku zamiaru skorzystania ze swojego uprawnienia muszą złożyć wniosek o nabycie oraz oświadczenie, że wyrażają zgodę na ustaloną cenę, w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.