Mapa witryny

21.05.2021

Ostróda, dnia 21 maja 2021r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1990, ze zm.), Burmistrz Miasta Ostróda podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 21 maja 2021r. do dnia 11 […]

Ostróda, dnia 21 maja 2021r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1990, ze zm.), Burmistrz Miasta Ostróda podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 21 maja 2021r. do dnia 11 czerwca 2021r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

  1. Działka nr 35/4.
  1. Powierzchnia 2080 m2.
  2. Położona w obrębie 1 m. Ostróda, przy ul. Partyzantów.
  3. Księga wieczysta EL1O/00041721/2.
  4. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkaniowe.
  5. Cena nieruchomości brutto: 190.000,00 zł, w tym 23% podatek VAT.
  6. Opis nieruchomości: Działka gruntu nr 35/4 posiada kształt prostokątny. Terenw części przylegającej do drogi płaski, niezabudowany i niezagospodarowany, porośnięty trawą i krzewami. Północna część działki obniżona, graniczy z rowem melioracyjnym. Wzdłuż północnej granicy działki przebiega naziemna linia elektroenergetyczna średniego napięcia. Brak uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej. Sieci energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i gazowa doprowadzone do ostatniej zabudowanej działki przy ul. Partyzantów (budynek 20E, odległość około 112 m).
  7. Punkty 5, 7, 8, 9 i 10, ust. 2, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 1990, ze zm.), – nie dotyczy.

Uwaga: Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej powołanej ustawy, jeżeli chcą skorzystać ze swojego prawa muszą złożyć odpowiedni wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Do pobrania:
Wykaz 35-4 Partyzantów.doc