Mapa witryny

28.03.2024

Ostróda, dnia 28 marca 2024 r.   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 344, ze zm.), Burmistrz Miasta Ostróda podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 28 marca 2024 r. […]

Ostróda, dnia 28 marca 2024 r.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 344, ze zm.), Burmistrz Miasta Ostróda podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 28 marca 2024 r. do dnia 18 kwietnia 2024 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

 1. Działka nr 74/14.
 1. Powierzchnia 191 m2.
 2. Położona w obrębie 6 m. Ostróda, przy ul. Olsztyńskiej.
 3. Księga wieczysta EL1O/00054724/7.
 4. Przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego m. Ostróda na cele mieszkaniowo-usługowe (MU6).
 5. Cena nieruchomości: 25 000,00 zł.
  Sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 361).
 6. Opis nieruchomości: Działka nr 74/14 o powierzchni 0,0191 ha posiada kształt wydłużony prostokątny. W ewidencji gruntów sklasyfikowana jest jako użytek gruntowy o symbolu „Bi” – inne tereny zabudowane. Działka zabudowana jest parterowym budynkiem gospodarczym, o powierzchni zabudowy 107 m2. Budynek znajduje się w zabudowie zwartej i przylega do zespołu budynków warsztatu samochodowego zlokalizowanego po stronie wschodniej. Teren posiada łagodny spadek w kierunku południowym. Południowa część działki jest podmokła, z uwagi na wysoki stan wody rzeki Drwęcy. Na działce znajdują się pozostałości dawnych ogródków – drzewka owocowe, fragmenty skorodowanego ogrodzenia z siatki. W ul. Olsztyńskiej przebiegają sieci: gazowa, elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz telekomunikacyjna. Budynek gospodarczo-garażowy wybudowany został w 1972 r. w technologii tradycyjnej murowanej. Jest to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, zadaszony płaskim jednospadowym dachem o konstrukcji drewnianej, pokrytym papą. Program funkcjonalny budynku obejmuje kilka pomieszczeń (komórek gospodarczych). Budynek nieużytkowany, w chwili obecnej znajduje się w stanie częściowej ruiny. Budynek nie posiada instalacji technicznych oraz przyłączy. Ściany budynku są w wielu miejscach popękane. Dach miejscami jest pozrywany, w pozostałych miejscach linia dachu jest nierówna, drewno uległo degradacji biologicznej.
  Tynk zewnętrzny w wielu miejscach odpadł. Brak stolarki okiennej i drzwiowej. Ogólny stan techniczno-użytkowy określony jako słaby.
 7. Punkty 5, 7, 8, 9 i 10, ust. 2, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 344, ze zm.), – nie dotyczy.

Uwaga: Osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej powołanej ustawy przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, w przypadku zamiaru skorzystania ze swojego uprawnienia muszą złożyć wniosek o nabycie oraz oświadczenie, że wyrażają zgodę na ustaloną cenę, w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.