Mapa witryny
Wulkan kompetencji

25 września 2020

Vulcan kompetencji w ostródzkim samorządzie

Gmina Miejska Ostróda przystąpiła do projektu Vulcan kompetencji w Warmińsko-Mazurskich samorządach.
Celem projektu jest między innymi podniesienie kompetencji urzędników zajmujących się oświatą w mieście w zakresie wdrażania systemowego procesu wspomagania szkół.

22 września w sali reprezentacyjnej…

Gmina Miejska Ostróda przystąpiła do projektu Vulcan kompetencji w Warmińsko-Mazurskich samorządach.
Celem projektu jest między innymi podniesienie kompetencji urzędników zajmujących się oświatą w mieście w zakresie wdrażania systemowego procesu wspomagania szkół.
 
22 września w sali reprezentacyjnej ostródzkiego zamku odbyła się debata na temat „Kształtowanie i rozwój kompetencji kluczowych uczniów w ostródzkich szkołach” będąca jednym z elementów realizacji projektu. Celem było zebranie opinii społeczności szkolnej (uczniów, rodziców i nauczycieli) na temat tego, która z kompetencji kluczowych wymaga priorytetowego wsparcia. W spotkaniu wziął udział Burmistrz Ostródy Zbigniew Michalak. Wyłonione zostały trzy kompetencje: kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej, kompetencje w zakresie przedsiębiorczości, kompetencje w zakresie uczenia się, osobiste i społeczne. Wnioski wypracowane podczas debaty zostaną poddane analizie w celu opracowania planu rozwoju oświaty.